CZ | DE | EN

půjčka výstavy 1.sv.válka a čs.legionáři

Autoři: Mgr. Jan Nedvěd a Mgr. Lukáš Svoboda

Pro výstavu Českoslovenští legionáři připravilo Muzeum Karlovy Vary 15 informačních posterů s dobovými válečnými fotografiemi, týkajících se nejen čs. legionářů, ale i všech bojišť první světové války (fronty západní, východní, italská, balkánská, turecké, válka na moři a ve vzduchu, včetně mimoevropských válčišť).

Výstavu zapůjčíme minimálně na jeden měsíc, velikost rámů k pověšení je 100 x 70 cm, v počtu 9 kusů. Počet panelů je možné podle potřeby redukovat. Zápůjčka je bez instalace zdarma.

Kontakt: nedved@kvmuz.cz
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin