CZ | DE | EN

přednáška Velikonoční zvyky na Karlovarsku

Zvyky a tradice dodržované našimi předky ve dnech největších křesťanských svátků v roce.Tradice lidového zvykosloví je nesmírně stará, sahá až do hlubin předkřesťanské doby. Mnohé původně pohanské zvyky byly katolickou církví  ideově transformovány do jiných výročních obyčejů s odlišným významem.

Lektor PhDr.Stanislav Burachovič  burachovic@kvmuz.cz 736 754 832

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 15,- Kč / osobu.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin