CZ | DE | EN

přednáška Vánoční zvyky na Karlovarsku

V chronologickém sledu se žáci seznámí s adventními a vánočními zvyky v regionu Karlovarska. Velká část těchto zvyků již zanikla kolem roku 1900, některé jsou však hluboce zakořeněné a uplatňují se dodnes. Poučí se o lidových pověrách a věšteckých praktikách našich předků, z nichž se usuzovalo na zdar či nezdar v budoucím roce. Zajímavé je povídání o zvycích Štědrého dne.

Lektor PhDr.Stanislav Burachovič  burachovic@kvmuz.cz 736 754 832

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 10,- Kč / osobu.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin