CZ | DE | EN

přednáška Srpen 1968 v Karlových Varech

Události spjaté s obsazením Karlových Varů vojsky SSSR a také události, jež okupaci předcházely a které po ní následovaly. Dění je zasazeno do kontextu mezinárodní situace, vnitropolitických poměrů a hospodářského stavu tehdejší Československé socialistické republiky.

Lektor Mgr.Jan Nedvěd  nedved@kvmuz.cz 736 650 047

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 10,- Kč / osobu.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin