CZ | DE | EN

přednáška Obrazy z dějin Karlových Varů

Projekce 100 historických snímků, které autenticky přibližují důležité osobnosti Karlových Varů, zlomové události, jichž byly Karlovy Vary svědkem, lázeňství města, typickou architekturu, veduty a předměty významné pro naše město.

Lektor PhDr.Stanislav Burachovič  burachovic@kvmuz.cz 736 754 832

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 10,- Kč / osobu.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin