CZ | DE | EN

přednáška Mezopotámie – život starověkého člověka

Ve videoprojekci se žáci seznámí se snímky archeologických artefaktů, předmětů hmotné kultury i fotografiemi ze současnosti. Hlavní důraz je kladen na sociálně-ekonomické vztahy a struktury jedné z nejstarších civilizací a na život tehdejšího člověka v jeho každodennosti. Kromě historického vývoje se dozvíme o životě jednotlivých sociálních vrstev, jejich pracovních činnostech, obchodu, právu a spravedlnosti, vojenství a vývoji vojenské strategie, příbuzenských strukturách a postavení ženy v tehdejší společnosti.

Lektor Mgr.Jan Nedvěd  nedved@kvmuz.cz 736 650 047

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 10,- Kč / osobu.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin