CZ | DE | EN

přednáška Historie a současnost Karlových Varů

Představí město od nejstarších dokladů pravěkého osídlení až k dnešním stavbám. Upozorňuje na lokality, které běžně neznáme a ani ve svém okolí nevnímáme, ale také na památky středověku a baroka.

Lektor Mgr.Jiří Klsák   klsak@kvmuz.cz 736 754 835

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 10,- Kč / osobu.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin