CZ | DE | EN

přednáška Co je archeologie

Přednáška mapuje vývoj oboru a seznamuje žáky se základy archeologické práce. Zaměřuje se takéna základní principy ochrany archeologického dědictví. Představí dnešní pohled na toto odvětví lidské činnosti.

Lektor Mgr.Jan Tajer  tajer@kvmuz.cz 353 224 433-4

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 10,- Kč / osobu.

 

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin