CZ | DE | EN

přednáška Co je archeologie

Přednáška mapuje vývoj oboru a seznamuje žáky se základy archeologické práce. Zaměřuje se takéna základní principy ochrany archeologického dědictví. Představí dnešní pohled na toto odvětví lidské činnosti.

Lektor Mgr.Jan Tajer  tajer@kvmuz.cz 353 224 433-4

Po sjednání závazného termínu, lektor uskuteční ve vaší škole přednášku za symbolický poplatek 10,- Kč / osobu.

 
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin