CZ | DE | EN

pracovní listy Pravěk na Karlovarsku

Studenti se zabývají pravěkými kulturami, jejichž nálezy se vyskytují na Karlovarsku. Učí se rozpoznávat nálezy ze střední doby kamenné, z doby bronzové, železné a z doby stěhování národů a porovnávají je se sbírkovými předměty vystavenými ve stálé expozici v muzeu na Nové louce 23 v Karlových Varech.

Pro 8. a 9. ročníky ZŠ a studenty SŠ.

Komentovanou prohlídku s pracovními listy zajistí Ing.Romana Borusíková  borusikova@kvmuz.cz   353 224 433-4 nebo 353 223 125

vstupné 20,- / žáka (vč.pracovních listů)
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin