CZ | DE | EN

komentovaná prohlídka Příroda, historie, řemesla

Formou „malé hry pro malé badatele“ prochází žáci stálou expozicí a hledají a doplňují odpovědi na otázky. Poznávají prostřednictvím regionálních sbírek přírodu neživou a živou, seznamují se s historií našeho lázeňského města a dovednostmi jeho řemeslníků.

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

Komentovanou prohlídku s pracovními listy zajistí Ing.Romana Borusíková  borusikova@kvmuz.cz   353 224 433-4 nebo 353 223 125

vstupné 20,- / žáka (vč.pracovních listů)
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin