CZ | DE | EN

komentovaná prohlídka Archeologie na Karlovarsku

Studenti získají přehled co je archeologie, archeologický výzkum, archeologická naleziště, či datovací metody. Dozví se, jaké nejstarší a nejzajímavější pravěké lokality jsou v našem nejbližším okolí a jaké nálezy z pravěkých sídlišť  vystavuje ve stálé expozici muzeum.

Pro 8. a 9. ročníky ZŠ a studenty SŠ.

Komentovanou prohlídku s pracovními listy zajistí Ing.Romana Borusíková  borusikova@kvmuz.cz   353 224 433-4 nebo 353 223 125

vstupné 20,- / žáka (vč.pracovních listů)
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin