Učíme se v muzeu - projekt pro školy

Vstupuje do života projekt muzea Učíme se v muzeu.

Cílem projektu je neformálním a inovativním způsobem zaujmout a přivést do muzea žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, případně i středoškoláky. Pro žáky a pedagogy muzeum připravuje víceúrovňové vzdělávací programy se zaměřením na vybrané oblasti přírodních a společenských věd ve vztahu ke karlovarskému regionu.

Žáci se zábavnou formou seznámí s tematickými okruhy v dějinných a jiných souvislostech a to vše v muzejní expozici. Témata výukových programů, které jsou sestaveny tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu.

Tématické okruhy v programech jsou:

Poklady ZeměCesta za předky, Příroda kolem nás a Zde založím město.

Tyto edukativní programy pracují s metodami projektového vyučování a přispívají neformálním způsobem k osvojení probíraného tématu.

Vznikly nové webové stránky www.ucimesevmuzeu.cz

Na stránkách můžete sledovat přípravu výukových programů, bude zde i on-line výukový kurz.

Realizace se školami bude zahájena v září 2014.

Celý projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU, ESF (Evropský sociální fond), MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) a OP VK (Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost).

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..

1   1

2017

NOVÝ ROK 2017

Všem našim příznivcům přejeme krásný nový rok a těšíme se na příští setkání s vámi na našich akcích a také v nové expozici, kterou budeme již brzy otvírat.

 

 

30   11

2016

otvírací doba v lednu

Jak budeme mít otevřeno, čtete v záložce PROBÍHAJÍCÍ.