CZ | DE | EN

Zlaté květy z Petrovy výšiny

Vlivem chladného jara se Petrova výšina nad lázeňským centrem Karlových Varů žlutě rozzářila až o něco později. Stejně jako skalní stěny Šemnické skály, Liščího vrchu, Dubového vrchu, vrchu Nebesa, Mravenčáku nebo Úhoště. Všude tam totiž v těchto dnech kvete vzácná a chráněná rostlina Tařice skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. arduini).

Jedná se o vytrvalou bylinu z čeledi brukvovitých, která je přizpůsobena životu ve spárách skal a zdí. Slouží jí k tomu dlouhé kořeny zajišťující její ukotvení hluboko puklinách a zásobení vláhou. Energii získává díky růžici celokrajných šedě plstnatých listů. Pokud bychom se na ně podívali pod mikroskopem, zjistíme, že je pokrývají hvězdovité větvené chloupky – tzv. trichomy. Ty slouží rostlině především jako ochrana před příliš intenzivním slunečním zářením a také ke snížení odparu vody.

Pro své dekorativní zlatožluté květy uspořádané do bohatých hroznů patří tařice mezi oblíbené skalničky. V minulosti jí karlovarští zahradníci zkrášlili skály Petrovy výšiny, kde se její bohatá populace udržela doposud (Melichar et al. 2012). V práci Josefa Hofmanna – Die Engelsburg und deren Umgebung z roku 1913 se dokonce dočteme o tom, že: „Karlovarský městský zahradník osadil spáry skály skalní tařicí (Alyssum medium alpinum), která nyní krášlí horu.“ Čímž je míněna Šemnická skála. Zda je i tamní populace tařice skutečně vysazená, je však těžko říci, renomovaný botanik a entomolog Sterneck (1938) o původním výskytu na Šemnická skále nepochybuje a Hofnannovu tvrzení příliš nevěří.

Pokud se chcete tařicí skalní potěšit nejen z dálky, ale i z blízka, učiňte tak rozhodně na Petrově výšině, kde jsou její trsy snadno přístupné.

Text a fotografie © Jan Matějů 20. 5. 2021

Použité zdroje

Hofmann J. 1913: Die Engelsburg und deren Umge-bung. Geschichtliches, Sagen u. Zeichnungen. A. Schönfelder Engelhaus, 35 pp.

Melichar V., Krása P. & Tájek P. 2012: Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. Karlovarský kraj a AOPK ČR, Karlovy Vary, 108 pp.

Sterneck J. (1938): Heimatkunde des Karlsbader Bezirkes. Band 5: Welt der Pflanzen. Bezirkslehrerverein, Karlsbad, 149 pp.

Archiv

Tařice skalní u altánu na Petrově výšině, 17. 5. 2021.JPG

Ranní pohled na skály Petrovy výšiny s kvetoucí tařicí, 20. 5. 2021.JPG

Uměle vysazený porost tařice skalní na Petrově výšině v Karlových Varech, 17. 5. 2021.JPG

Bohatě kvetoucí trs tařice skalní, Petrova výšina, 17. 5. 2021.JPG

Kvetoucí tařice skalní na Liščím vrchu u Velichova, 17. 5. 2021.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj