CZ | DE | EN

Vzácné kapradiny v Karlovarském kraji

Vratička měsíční (Botrychium lunaria) je vzácná kapradina z čeledi jazykovitých (Ophioglossaceae). Jedná se o vytrvalou bylinu s krátkým podzemním stonkem, ze kterého vyrůstá zpravidla jeden dlouze řapíkatý list. Sterilní část listu připomíná lodyhu s lístky, ze které zhruba v polovině vyrůstá fertilní část, na které se tvoří výtrusy (viz foto).

Navzdory tomu, že vratička měsíční je rozšířena v Evropě, Asii, Austrálii i severní Africe, vyskytuje se na území České republiky pouze roztroušeně a patří k silně ohroženým druhům naší flóry.

Neobvyklý a nezaměnitelný vzhled této kapradiny vedl k jejímu použití jako léčivé byliny. Vratička se sbírala za úplňku a sušená přidávala do léčivých mastí a také sloužila k léčbě úplavice, poranění a zlomenin. Známé je její okultní využití jako tzv. „otevírací byliny“, která má otevírat všechny zámky. Rovněž se říkalo, že pokud na tuto bylinu šlápne kůň, zlomí se mu podkova.

Na území Karlovarského kraje najdeme tuto vzácnou kapradinu např. v NPR Pluhův bor, NPP Křížky a na nedaleké Dominově skalce, na loukách pod Vladařem či u Jelení nebo bývalé osady Chaloupky v Krušných horách.

Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium) se v České republice vyskytuje velmi vzácně. Od výše zmíněné vratičky měsíční se odlišuje tvarem sterilní části listu (viz foto). Tento druh roste na kyselých a minerálně chudých stanovištích s rozvolněnou vegetací, jako jsou např. sušší podhorské lesy, louky či lesní světliny. V Karlovarském kraji se tato kriticky ohrožená kapradina vyskytuje např. u bývalé osady Chaloupky v Krušných horách.

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) patří do čeledi sleziníkovitých (Aspleniaceae) a jedná se o tzv. hadcový endemit, tedy druh který je svým výskytem vázán na extrémně zásadité prostředí hadců. Je to vytrvalá kapradina, která vytváří husté trsy tmavě zelených jednoduše zpeřených listů (viz foto). Listové vřeteno je ve spodní části zbarveno červenonohnědě, směrem ke konci zbarvení přechází do zelené. Výtrusy dozrávají v čárkovitých výtrusnicových kupkách na spodu listů v průběhu léta. Roste na osluněných až polostinných stanovištích ve štěrbinách hadcových skal. Tento kriticky ohrožený druh vznikl zkřížením sleziníku zeleného (Asplenium viride) a sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) a následným zdvojením sady chromosomů. V našem kraji ho můžeme nalézt na tzv. Mnichovských hadcích v NPP Křížky a na Dominově skalce, v NPR Pluhův bor a v PR Planý vrch.

Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) je rovněž hadcovým endemitem, ale dává přednost spíše zastíněným stanovištím. Od sleziníku nepravého se dá snadno odlišit díky tvaru vícenásobně zpeřených listů (viz foto). Výtrusy dozrávají ve výtrusnicových kupkách na spodu listů od července do září. V České republice patří mezi silně ohrožené druhy. Na území Karlovarského kraje se vyskytuje v NPP Křížky a na Dominově skalce, v PR Planý vrch, NPR Pluhův bor a PR Vlček.

Použitá literatura a jiné zdroje: Hejný S., Slavík B. (eds.): Květena Československé socialistické republiky 1, Academia Praha, 1988

http://www.prirodakarlovarska.cz

http://www.naturabohemica.cz

http://botany.cz

http://www.boubinsky-prales.cz/chranene-druhy.php

Mgr. Kristýna Matějů

Archiv

Obr.1 vratička měsíční.jpg.jpg

Obr. 2 vratička heřmánkolistá.jpg.jpg

Obr. 3 sleziník nepravý.jpg.jpg

Obr. 4 sleziník hadcový.jpg.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj