CZ | DE | EN

Výzkum sysla obecného, projekt EHP

Název projektu: Realizace vybraných opatření Záchranného programu sysla obecného na jižní Moravě

Hlavní řešitel: Alka Wildlife, o.p.s.

Partner projektu: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje

Trvání projektu: 2015-2016

Finanční zdroje: EHP fondy 2009-2014, Ministerstvo životního prostředí

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

Program: Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Vedoucí projektu: Lukáš Poledník, Alka Wildlife

Spolupráce: Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary

Cíl projektu

Sysel obecný patřil na našem území v minulosti k běžným druhům savců nižších poloh. V druhé polovině 20. století však došlo k strmému úbytku jeho početnosti, kdy v roce 2005 byl výskyt sysla obecného zjištěn pouze na 28 lokalitách ČR. Většina ze zjištěných populací byla izolovaná, měla velmi malou početnost a již touto skutečností byla ohrožena zánikem. Proto byl v roce 2008 přijat Ministerstvem životního prostředí České republiky Záchranný program sysla obecného v České republice.

Cílem současného projektu je realizovat čtyři klíčová opatření ZP se zaměřením na jižní Moravu: monitoring nad rámec běžného každoročního monitoringu, demografická studie vybrané syslí populace a analýza životaschopnosti populací a posledním je osvěta veřejnosti.

Projekt je na oblast jižní Moravy zaměřen ze dvou důvodů:

  • Jižní Moravě byla dosud věnována jen malá pozornost v rámci realizace ZP. Část lokalit je jen obtížně postižitelná v rámci stávajícího pravidelného monitoringu, který je uzpůsoben spíše pro přehledné plochy letišť apod., proto i samotný monitoring, který zde sice probíhá dle standardní metodiky, je nedostatečný.
  • Díky charakteru využívání krajiny (funkční zemědělská krajina) a vzdálenosti k hlavnímu areálu výskytu sysla (Slovensko, Rakousko a dále na jih a východ) a tedy možnostem vytvoření funkční metapopulace je oblast jižní Moravy jednou z nejpříznivějších oblastí v rámci celé ČR a podle indicií posledních let se zdá, že by mohla být pro zachování sysla v ČR naprosto klíčová.

Archiv

sysel obecný.jpg

logo_alka.gif

KMLogomal.BMP

EHP-fondy_Logo.jpg

OPEU-Logo-MZP_20141218.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj