CZ | DE | EN

Sysel obecný – kriticky ohrožený druh

Sysel obecný (Spermophilus citellus) patří mezi hlodavce z čeledi veverkovitých (Sciuridae) a je jediným naším zástupcem tzv. zemních veverek (viz Obr. 1). Jedná se o zvířata s denní aktivitou, která se orientují především zrakem a tak je možné často pozorovat jak sysli „panáčkují“ a rozhlížejí se po okolí (viz Obr. 2). Z tohoto důvodu jim vyhovují přehledné plochy s nízkou vegetací, jakými byly v dřívějších dobách stepi, později pastviny, udržované meze a náspy cest a v současné době letiště a golfová hřiště. Sysli žijí v koloniích, které mohou čítat až několik set jedinců. Každý dospělý jedinec v kolonii si obhajuje vlastní teritorium, v jehož středu se nachází nora se šikmým vstupem, obytnou komorou a více východy. Kromě této hlavní nory má obvykle v okolí vybudováno ještě několik tzv. únikových nor, kam se ukrývá, je-li vyrušen. Sysli se živí zejména rostlinami a semeny, ale nepohrdnou ani drobným hmyzem. V případě potřeby přenáší potravu v lícních torbách (odtud asi výraz „syslit“).

Sysli tráví čas od podzimu do jara ve stavu hibernace (zimního spánku).  Na toto období si sysli nevytvářejí zásoby potravy v noře, ale využívají jako zásobu energie svůj podkožní tuk, který může těsně před zahájením hibernace tvořit až 1/3 celkové hmotnosti zvířete. Probuzení ze zimního spánku nastává, když se půda prohřeje na 6-8°C a záhy poté začíná období páření. Samice rodí po 25-28 dnech březosti 4-8 slepých a holých mláďat. Po dosažení 4. týdne věku mláďata začínají opouštět mateřskou noru a pohybovat se po kolonii (viz Obr 3 a 4). Postupně se osamostatňují a obvykle se usazují ve vzdálenosti několika set metrů od mateřské nory. Pohlavně dospělá jsou mláďata až v dalším roce, tedy pokud úspěšně přečkají první hibernaci.

Sysel obecný žije v jihovýchodní a střední Evropě a Česká Republika je nejzápadnější a nejsevernější výspou jeho rozšíření. Do střední Evropy se sysel obecný pravděpodobně rozšířil z Balkánu spolu s rozsáhlým odlesňováním a rozvojem zemědělství. Na západ Čech se dostal zřejmě až v době před 500-300 lety po rozsáhlém kácení pohraničních lesů. V padesátých letech minulého století byl sysel na našem území značně rozšířen a zároveň huben jako zemědělský škůdce. Od sedmdesátých let se jeho výskyt drasticky snížil a to nejen v Čechách, ale i ve zbytku střední Evropy (viz Obr. 5 a 6). V současné době se na území České Republiky vyskytuje na 34 lokalitách. V Karlovarském kraji žije sysel obecný na dvou lokalitách: na golfovém hřišti u Karlových Varů a mezinárodním letišti Karlovy Vary. Tyto kolonie čítající v současnosti 70 a 25 jedinců jsou zároveň nejzápadnějšími místy výskytu sysla obecného v Evropě.

Sysel obecný je kriticky ohroženým druhem nejen české, ale i evropské fauny a proto se již od roku 2005 u nás připravuje a postupně rozbíhá program na jeho záchranu. Podrobnější informace naleznete na http://www.zachranneprogramy.cz/

Použitá literatura a další zdroje:

Anděra M., Horáček I.: Poznáváme naše savce, Praha 2005, Matějů J., Nová P., Uhlíková J.: Záchranný program sysla obecného v ČR. – Ochrana přírody 6, 2007, Matějů J.: Sysel obecný (Spermophillus citellus) – biologie, rozšíření a ochrana. Seminární práce PřF UK, 2002, www.zachranneprogramy.cz

 

Mgr.Kristýna Matějů

Archiv

1 Spermophilus citellus.jpg

2 sysel obecný.jpg

3 mládě sysla obecného.jpg

4 hra syslích mláďat.jpg

5 rozšíření v r 1970.jpg

6 rozšíření v r 2008.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj