CZ | DE | EN

Šemnická skála

Šemnická skála je výraznou krajinnou dominantou. Nachází se na území CHKO Slavkovský les poblíž obce Šemnice. Znělcová skála byla dříve známá pod jménem Panenský skok, což odkazuje k pověsti o panně pronásledované zlým rytířem, která zde nalezla útočiště. Později se jí také říkalo Heřmanův kámen (Hermannstein) podle majitele kysibelského panství Heřmana Černína. Patřila k oblíbeným výletním místům a na jejím úpatí (v místě kde je dnes  odpočívadlo pro turisty) stávala výletní restaurace, jak dokládají staré pohlednice (viz <www.obeckyselka.cz/semskala.htm>). Dodnes se zachovala již jen studánka, která byla pro restauraci zdrojem pitné vody. Od roku 1933 byla skála i její širší okolí spadající pod velkostatek Olšová vrata chráněno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty. Předmětem ochrany byly zejména původní lesní porosty a skalní útvary a také hnízdiště výra velkého. V roce 1974 bylo území zahrnuto do CHKO Slavkovský les a roku 2006 vyhlášeno přírodní památkou.

Přírodní památka Šemnická skála se rozkládá na ploše 8,4 ha a její vrchol má nadmořskou výšku 645 m n. m. Předmětem ochrany je znělcová kupa s neobvykle utvářenými skalisky a dalšími geomorfologickými jevy (obr. 1). Na tomto podkladu se nacházejí zajímavá rostlinná společenstva vázaná na skalní štěrbiny a droliny. Můžeme zde nalézt porosty nápadně žlutě kvetoucí tařice skalní (Aurinia saxatillis) či různé druhy kapradin, např. sleziník červený (Asplenium trichimanes), osladič obecný (Polypodium vulgare) nebo puchýřník křehký (Cystopterix fragilis). Výskyt velmi vzácné kapradinky skalní (Woodsia ilvensis) zde byl naposledy zaznamenán v roce 1938, od té doby ji zde botanici marně hledají. Skalní výchoz je z části porostlý suťovým lesem tvořeným javory (Acer sp.), lípou malolistou (Tilia cordata) a dubem zimním (Quercus petraea). Vzácně zde najdeme jilm horský (Ulmus glabra) a jedli bělokorou (Abies alba). V bylinném patře těchto lesů se vyskytuje lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) či zimolez černý (Lonicera nigra).

Na Šemnické skále je jedno z nejdéle známých hnízdišť výra velkého (Bubo bubo) v našem kraji. Pravidelné hnízdění je známo přibližně 80 let, což vzhledem k dlouhověkosti těchto ptáků může představovat pouhé dvě generace výrů. V okolních porostech se můžeme setkat s krkavcem velkým (Corvus corax) a byl zde zaznamenán i výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a jestřába lesního (Accipiter gentilis). V letních měsících můžeme na lesních pasekách spatřit vzácného motýla batolce duhového (Apatura iris). Území přírodní památky a její okolí obývá také plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a veverka obecná (Sciurus vulgaris).

Na Šemnickou skálu vede z obce Dubina naučná stezka (viz obr. 2, 3) a z vrcholu je za dobrého počasí krásný výhled na údolí řeky Ohře a na Doupovské a Krušné hory (viz obr. 4). Časté porušování zákazu horolezeckých aktivit bohužel vede k tomu, že návštěvníci přírodní památky ruší zde žijící živočichy, zejména hnízdící sovy a dravce. Zároveň dochází k poškozování skály zatloukáním horolezeckých skob, ok apod.

Použitá literatura: Chráněná území ČR, svazek XI: Plzeňsko a Karlovarsko (2004), AOPK ČR a Plán péče o přírodní památku Šemnická skála na období 2013-2023, AOPK ČR

Mgr. Kristýna Matějů

 

Archiv

obr. 1 přírodní památka Šemnická skála.jpg

obr. 3 Šemnická skála - mapa.jpg

obr. 4 výhled z Šemnické skály.jpg

obr. 5 krkavec obecný.jpg

obr. 6 batolec duhový.JPG

obr. 2 tabule naučné stezky.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj