CZ | DE | EN

Sbírka motýlů Jindřicha Franze

V roce 2014 jsme získali do svého sbírkového fondu rozsáhlou regionální kolekci Lepidopter. Laicky řečeno muzeum získalo velkou sbírku motýlů vesměs pocházející z území Karlovarského kraje. Jedná se o více než sto entomologických krabic, které obsahují 15 182 vzorně vypreparovaných a lokalizovaných jedinců motýlů všech skupin. Předností sbírky je kromě velkého rozsahu právě skutečnost, že neobsahuje pouze atraktivní denní motýly nebo některé z nápadných nočních skupin motýlů (například lišaje či martináče), jak tomu u amatérských sběratelů často bývá, ale téměř polovinou jsou v ní zastoupeni motýli ze skupiny Microlepidoptera.

Microlepidoptera jsou sběrná skupina motýlů, která zahrnuje řadu vývojově odlišných skupin, například zavíječe, píďalky, obaleče, vakonoše nebo pernatušky, jejichž jediným společným znakem je převážně malá tělesná velikost. Prostě motýli, které běžný člověk označuje výrazem „mol“. Nicméně jde o velmi pestrou skupinu, z níž řada druhů má nebo může mít i hospodářský význam, naopak u řady druhů dosud víme jen velmi málo o jejich rozšíření a ekologii. Jejich početné zastoupení ve sbírce je proto velmi hodnotné. Navíc podíváte-li se na jejich drobná těla, bude vám hned jasné, jakou obrovskou trpělivost musel sběratel prokázat při jejich preparaci a určování – řada druhů se určuje podle vypreparovaných pohlavních orgánů.

Jindřich Franz (1935 – 2003), povoláním lesník, žil celý život ve svém rodném domě v Rybničné, v jejímž okolí začal koncem 60. let se sběrem motýlů. Ten se posléze stal jeho životní zálibou a věnoval se mu až do své smrti. Jindřich Franz postupně svůj zájem rozšiřoval a od sběru atraktivních druhů motýlů se dostal i k nenápadným druhům ze skupin zavíječů, obalečů, makadlovek či pouzdrovníčků, z nichž některé jeho nálezy jsou prvními doklady o jejich výskytu na území ČR.  Kromě sbírání se začal zabývat i jejich biologií a ekologickými nároky. Byl prvním, kdo se zabýval biologií pouzdrovníčka Coleophora prateta. Kromě vlastních sběrů se také věnoval shromažďování regionálních údajů o výskytu motýlů ze starých literárních pramenů.

Sbírka pana Jindřich France je v současné době uložena v depozitáři muzea a připravuje se její inventarizace, po které bude přístupná případným zájemcům z řad odborných i amatérských badatelů. Za velmi vstřícný přístup při předání sbírky do vlastnictví muzea ještě jednou děkujeme rodině pana Jindřicha France!

Použité zdroje: Krampl F. & Liška J. (2004): In memoriam Jindřich Franz (14. X. 1935 – 1. XI. 2003). Klapalekiana 40: 169-172.

Jan Matějů

Archiv

IMG_0617.JPG

IMG_0618.JPG

IMG_0620.JPG

IMG_0621.JPG

IMG_0622.JPG

IMG_0623.JPG

IMG_0624.JPG

IMG_0627.JPG

IMG_0610.JPG

IMG_0628.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj