Ptačí oblasti Krušných hor

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská má rozlohu 15 963 ha a nachází se na hřebenu Krušných hor. Rozkládá se od východu k západu od Nové Vsi v Horách, přes oblast kolem hory Svatého Šebestiána, Přísečnické přehrady, Kovářskou až po vrchol Macechy. Jedná se o krušnohorskou parovinu v nadmořských výškách od 830 do 1113 metrů nad mořem. Oblast má charakter slabě zvlněné krajiny s mírnými svahy a lokálními převýšeními jednotlivých kopců.

Cílem ochrany v ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů, ochrana ptačích druhů v jejich přirozeném areálu, rozšíření a zajištění podmínek příznivých z hlediska jejich ochrany a to zejm. tetřívka obecného a žluny šedé. Mezi další významné ptačí druhy patří čáp černý, moták pilich, křepelka polní, bramborníček hnědý, kos horský, ťuhýk obecný, hýl rudý a ořešník kropenatý.

V Krušných horách se dodnes z pohledu ochrany přírody zachovaly nejvýznamnější biotopy – rašeliniště (vrchoviště rozvodnicového typu), zbytky původních a přirozených lesních porostů a horské druhově bohaté louky.

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská.jpg

Sýc rousný (Aegolius funereus).jpg

Žluna šedá (Picus canus).jpg

Bekasina otavní (Gallinago gallinago).jpg

8   4

2017

20. dubna OTEVÍRÁME

..ve čtvrtek po Velikonocích se po dvou letech opět otevře MUZEUM KARLOVY VARY ve zcela novém kabátě.

3   4

2017

20. dubna OTEVÍRÁME

Nová expozice muzea Karlovy Vary se otevře návštěvníkům ve čtvrtek po Velikonocích!

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..