CZ | DE | EN

Ptačí oblasti Krušných hor

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská má rozlohu 15 963 ha a nachází se na hřebenu Krušných hor. Rozkládá se od východu k západu od Nové Vsi v Horách, přes oblast kolem hory Svatého Šebestiána, Přísečnické přehrady, Kovářskou až po vrchol Macechy. Jedná se o krušnohorskou parovinu v nadmořských výškách od 830 do 1113 metrů nad mořem. Oblast má charakter slabě zvlněné krajiny s mírnými svahy a lokálními převýšeními jednotlivých kopců.

Cílem ochrany v ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů, ochrana ptačích druhů v jejich přirozeném areálu, rozšíření a zajištění podmínek příznivých z hlediska jejich ochrany a to zejm. tetřívka obecného a žluny šedé. Mezi další významné ptačí druhy patří čáp černý, moták pilich, křepelka polní, bramborníček hnědý, kos horský, ťuhýk obecný, hýl rudý a ořešník kropenatý.

V Krušných horách se dodnes z pohledu ochrany přírody zachovaly nejvýznamnější biotopy – rašeliniště (vrchoviště rozvodnicového typu), zbytky původních a přirozených lesních porostů a horské druhově bohaté louky.

Archiv

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská.jpg

Sýc rousný (Aegolius funereus).jpg

Žluna šedá (Picus canus).jpg

Bekasina otavní (Gallinago gallinago).jpg

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin