CZ | DE | EN

Příroda v hnědouhelném lomu

Pokud mluvíme o krásné přírodě, obvykle si představujeme divokou romantiku horských lesů a divokých říček nebo líbeznou venkovskou krajinu s mozaikou polí, luk a lesů. Industriální území nebo aktivní lomy za „přírodu“ drtivá většina lidí nepovažuje.

Lom Jiří, největší hnědouhelný lom v Sokolovské pánvi, dnes již propojený se sousedním lomem Družba, skutečně nepůsobí jako místo na nedělní procházku. Ostatně veřejnosti není volně přístupný. Příroda si však do něj našla cestu velmi rychle a rozvinula se zde v neobvyklé pestrosti.

V rákosinách na vlhkých plochách vnitřní výsypky se uhnízdili strnadi rákosní a desítky nádherných slavíků modráčků středoevropských, kterých je zde snad víc než v národní přírodní rezervaci Soos. Skrývají se tu i největší obyvatelé lomu, všudypřítomná divoká prasata a výjimečně i jeleni lesní. Otevřené plochy travin vyhovují hojným skřivanům polním i vzácnějším linduškám lučním. Místa, kde se tu a tam uchytily nějaké keře, jsou biotopem bramborníčků černohlavých a bramborníčků hnědých. Naopak téměř holé kopce cyprisových jílů si oblíbili vzácní bělořiti šedí a raritou je i výskyt kriticky ohrožené lindušky úhorní. Bez života nezůstávají ani mnohdy pestře zbarvené důlní vody. Větší nádrže využívají k rozmnožování ropuchy zelené a občas i čolci obecní. Malé i velké kaluže, někdy jen zaplavené koleje vyjeté od aut, jsou domovem pulců vzácné ropuchy krátkonohé. Na území lomu Jiří-Družba v současnosti žije největší populace tohoto druhu v ČR.

Text a fotografie © Jan Matějů

Literatura

NDOP (2020): Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. [On-line databáze; portal.nature.cz; cit. 2020-05-05.]

Archiv

Krajina s jezírkem na dně lomu.JPG

Vršení vnitřní výsypky lomu.JPG

Prase divoké, lom Družba, 11. 4. 2020.JPG

Samec slavíka modráčka středoevropského, lom Jiří, 11. 4. 2020.JPG

Linduška úhorní, lom Jiří, 5. 5. 2020.JPG

Kaluž s pulci ropuchy krátkonohé, lom Jiří, 5. 5. 2020.JPG

Dospělé ropuchy krátkonohé v úkrytu pod zbytkem dopravníkového pásu, 11. 4. 2020.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj