CZ | DE | EN

Podzimní Střela

Střela je v rámci Karlovarského kraje poněkud netypickou říčkou, jako jedna z mála totiž nepatří do povodí Ohře, ale Berounky, do které se její přibližně sto kilometrů dlouhý tok vlévá nad Liblínem. Pramení ve vsi Prachomety na severních svazích Prachometského vrchu. Protéká na severovýchod k  Toužimi, postupně se její tok noří do hlubokého údolí, které bylo nad Žluticemi v letech 1965 až 1968 přehrazeno hrází vodárenské nádrže Žlutice. Pod Žluticemi Střela přirozeně meandruje v širším otevřeném údolí, aby se z ní níže pod Chyší opět stala bystrá říčka opouštějící region ve skalnatém údolí směrem k Rabštejnu.

Právě kaňon u Rabštejna patří k turisticky nejatraktivnější části toku Střely. Za pozornost však stojí i úsek mezi Žluticemi a Chyší. Řeka zde teče zdánlivě líně. V hlubokém korytě s hlinitými břehy lemovanými porosty jasanů, vrb a olší se převaluje širokým údolím mezi loukami a pastvinami ze strany na stranu. Ideální čas, kdy se na tento úsek Střely vypravit je brzké jaro, nebo ještě lépe podzim. Louky jsou sklizené, pastviny prázdné bez dobytka a údolí v pestrém podzimním šatu je tak volně průchozí.

Již kousek pod nádražím ve Žluticích narazíme na stopy činnosti dříve velmi vzácného hlodavce – bobra evropského. Poprvé byl na této části Střely zaznamenán v roce 2006 u Protivce, dnes se s ohlodanými stromy, hrázemi a bobřími skluzavkami setkáme nejen všude od Žlutic po Chyši, ale i na některých přítocích. Vysoké hlinité břehy jsou ideálním místem i pro nory ledňáčků, kteří zde pravidelně hnízdí. Pokud chcete ledňáčka vidět, vyplatí se mít dalekohled a především se předem naučit, jakým hlasem se ozývá. Obvykle je totiž dříve zaslechnete, než zahlédnete.

Za pozornost stojí i flóra, v porostu podél řeky se často ještě v pozdním létě modrají květy ohroženého oměje pestrého. Porosty kapradiny – pérovníku pštrosího jsou nápadné nejen v létě ale i v zimním období. Zelené listy jsou již uvadlé, z trsů však trčí hnědé zkroucené listy – údajně připomínající pštrosí pera, které nesou výtrusnice (tzv. fertilní listy). Také pérovník pštrosí patří mezi ohrožené druhy, je však zároveň atraktivní rostlinou pro zahrádkáře a ze zahrad čas od času "uteče" i zpět do přírody. Rozhodnout, zda je jeho populace přírodního původu nebo se na dané místo dostala s člověkem, tedy není vždy snadné. Na atraktivitě mu to však neubírá.

Na své si jistě přijdou i milovníci historie, která je vtipně zpracována v ilustracích Dalibora Nesnídala na tabulích naučných stezek Sovy Rozárky a Cesta za pověstí. Dovolím si pouze připomenout památníček tragické události, k níž došlo roku 1919, stojící nedaleko železniční zastávky Záhořice. Za jeho smutným příběhem, ale i za krásami Střely se však musíte vypravit sami.

Text © Jan Matějů

Fotografie © Jan Matějů a Přemysl Vaněk

Archiv

1 Střela u Protivce.JPG

2 Soutok Střely a Velké Trasovky.JPG

3 Bobří okusy.JPG

4 Ledňáček říční, foto© Přemysl Vaněk.JPG

5 Porost pérovníku pštrosího na břehu Střely.JPG

6 Pomníček tragické události roku 1919.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj