CZ | DE | EN

Podzimní kvítek z Doupovských hor

Hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)

Hořeček brvitý je drobná dvou až víceletá rostlina s nevětveným stonkem. Hořeček brvitý je druhem zejména jižní a střední Evropy, s výskytem od Pyrenejského po Balkánský poloostrov a jižní Ukrajinu. V České republice hořeček roste jen pomístně, nejčastěji v Českém a Moravském krasu, v Bílých Karpatech nebo Českém středohoří. Není to druh příliš hojný, a proto je u nás řazen na Červený seznam ohrožených a vzácných druhů rostlin, jako druh ohrožený. Zákonem chráněný však není.

Hořeček preferuje spíše sušší lokality s půdami bohatými vápníkem, tj. roste především na vápencích, opukách či čedičích. Můžeme ho nalézt na různých mezích, lesních okrajích, světlých lesích, opuštěných lomech nebo pastvinách. Nejčastěji v nižších polohách pahorkatin, jen ojediněle na horách. Podobně jako ostatní druhy hořců a hořečků je svým výskytem vázán na biotopy udržované extenzivní pastvou. I když zrovna v případě hořečku brvitého není tato vazba příliš silná.

V našem kraji byl hořeček brvitý až do nedávna znám pouze ze dvou lokalit v okolí Valče v Čechách a jedné, dnes již pravděpodobně zaniklé, lokality v Dubině. Zcela náhodou byla koncem září letošního roku pracovníky AOPK ČR v Karlových Varech objevena čtvrtá lokalita tohoto druhu v Karlovarském kraji. Podobně jako ostatní tři lokality se i tato nachází v Doupovských horách, konkrétně na jižních svazích vrchu Špičák (628 m n. m.), asi 4 km východně od obce Kyselka. Při sčítání se zde 5. října podařilo nalézt několik desítek kvetoucích a odkvétajících rostlin. Jde tedy o nejbohatší populaci v kraji. Lokalita hořečků je bohužel ohrožena expanzí trav a křovin, v budoucnu by proto měly být křoviny vyřezány a loučky alespoň občas pokoseny. Co naopak hořečkům prospívá je rytí divokých prasat. Na přerytých místech se totiž dobře uchycují jejich semínka.

S ohledem na zde již dříve zjištěný hojný výskyt vzácné orchideje, vstavače osmahlého (Orchis ustulata), se lokalita na Špičáku řadí mezi významné botanické lokality v Karlovarském kraji a podtrhuje to i význam Doupovských hor, respektive vojenského újezdu, pro ochranu přírody.

Text a foto: Jan Matějů

Archiv

Biotop hořečku brvitého, Špičák.jpg

Hořeček brvitý - detail květu, Špičák.jpg

Hořeček brvitý, Špičák.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj