CZ | DE | EN

Plch zahradní (Eliomys quercinus)

Plch zahradní (Eliomys quercinus) z čeledi plchovitých (Myoxidae) řádu hlodavci (Rodentia) je jedním z našich nejvzácnějších savců. Vyznačuje se výrazným zbarvením s šedohnědým až červenohnědým hřbetem a hlavou a čistě bílým břichem. Na hlavě s velkýma očima a ušima je patrný výrazný černý pruh, který se táhne přes oko až na krk. Typickým znakem, který ho odlišuje od plcha lesního (Dryomys nitedula), je ocas s krátkou tmavohnědou srstí zakončený černobílou štětičkou delších chlupů. Na rozdíl od dalších u nás žijících druhů plchů, dává před lesy přednost kamenným sutím, lesním pasekám apod. a více se zdržuje na zemi. V průběhu roku se živí hmyzem a dalšími drobnými živočichy, mláďaty drobných savců, popř. vajíčky a na podzim semeny a ovocem. Je výhradně nočním tvorem. V létě si z větviček, trávy a listí staví hnízda v korunách stromů, na keřích či mezi kameny, nebo osidluje stromové dutiny či opuštěné hnízdní budky. V říjnu až listopadu si vyhledá úkryt k zimnímu spánku, nejčastěji v suchých dutinách stromů, ve skalách či v norách jiných hlodavců. V jednom hnízdě může přezimovat i více jedinců. Probouzí se na přelomu dubna a května. Samice vrhá zpravidla jednou ročně 4-5 slepých mláďat, kterým se během tří týdnů otevřou oči a po dosažení cca jednoho měsíce věku se mláďata osamostatní. Udává se, že je v porovnání s ostatními našimi hlodavci mnohonásobně odolnější proti jedu zmije obecné (Vipera berus), která s ním v přírodě často sdílí stanoviště.

Jedná se o velmi vzácný druh, který je u nás kriticky ohrožený. V Evropě se vyskytuje pouze ostrůvkovitě, zřejmě v důsledku rozpadu původních velkých lesních celků. U nás se známá místa jeho výskytu nacházejí v západním pohraničí, především na Šumavě a v Labských pískovcích, ale také v Krušných horách. Nedávno se podařilo prokázat výskyt tohoto druhu na lokalitě v okolí přírodní památky Vlčí jámy u Horní Blatné. Jako mnoho jiných objevů v oblasti zoologie, byl i tento dílem šťastné náhody. Pracovníci střediska AOPK ČR v Karlových Varech byli informováni o nálezu uhynulých opuštěných mláďat plcha zahradního na výše zmíněné lokalitě pracovnicí správy CHKO Beskydy, která byla náhodou v těch místech na dovolené. Při následném nočním odchytu byl potvrzen výskyt minimálně tří jedinců tohoto zvláště chráněného druhu – jedné dospělé samice a dvou letošních mláďat. Tento nález je výjimečný i tím, že výskyt plcha zahradního byl na území Karlovarského kraje zaznamenán naposledy v polovině 80. let minulého století.

Mgr. Kristýna Matějů

Použitá literatura: Anděra M., Horáček I.: Poznáváme naše savce, Praha 2005 ,  Anděra M., Beneš B.: Atlas rozšíření savců v České Republice - IV. Hlodavci (Rodentia) – část 1., Praha, 2001

Archiv

1 plch zahradní.jpg

2 Eliomys quercinus.jpg

3 plch zahradní tváří v tvář.jpg

4 plch odchází.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj