CZ | DE | EN

Nová letní kolonie netopýrů velkých

Nová letní kolonie netopýrů velkých v Karlovarském kraji

Některé zajímavé věci se v přírodě odehrávají téměř na dosah ruky, aniž bychom o nich věděli. Platí to i o netopýrech velkých (Myotis myotis), kteří mohou naprosto nepozorovaně vychovávat mláďata přímo nad našimi hlavami.

V následujícím textu bychom Vám rádi přiblížili život jednoho z našich největších netopýrů, netopýra velkého, v našem kraji. Zimu tráví netopýři velcí téměř výhradně v podzemí, v jeskyních, štolách nebo větších sklepech. Když se na jaře oteplí, opouštějí zimoviště. Samci si nacházejí úkryty, nejčastěji různé štěrbiny, kde se jednotlivě zdržují až do konce léta. Samice se naopak shlukují do velkých kolonií, kde mohou být stovky až tisíce jedinců. Největší dosud popsaná kolonie na území České republiky čítala přes 3000 jedinců (včetně mláďat). Úkrytem pro takové letní kolonie jsou půdy starších budov, kde většinou začátkem června rodí samice jedno mládě. Mláďata rostou velmi rychle a již začátkem srpna se začínají osamostatňovat a kolonie se postupně rozpadá. Pohlavní dospělosti dosahují netopýři velcí už během prvního až druhého roku a maximální zjištěná doba dožití je 38 let.

V Karlovarském kraji byly doposud známy pouhé dvě kolonie netopýra velkého. Jedna na půdě kostela v Boči, nalezená v roce 1979, a druhá na půdě školy v Kyselce. Ta byla popsána dokonce již od roku 1954 (!). Obě kolonie v současné době čítají něco okolo sta jedinců.

V letošním roce se podařilo nalézt třetí kolonii netopýra velkého v regionu. I tentokrát leží v úzkém údolí Ohře na pomezí Doupovských a Krušných hor v osadě Korunní Kyselka u Stráže nad Ohří. Kolonie, která se nachází na půdě staršího bytového domu, čítá odhadem okolo tří  stovek samic a mláďat. Netopýři se zde, jak lze usuzovat z množství trusu, který se na půdě nahromadil, zdržují již delší dobu a je tedy s podivem, že byly objeveni až nyní.

Text a foto © Mgr. Jan Matějů, Ph.D.

Použitá literatura:

Anděra M., Horáček I., 2005: Poznáváme naše savce. – Sobotáles, Praha, 328 str.

Anděra M., Gaisler J., 2012: Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana. – Academia, Praha, 288 str.

 

Archiv

Kolonie netopýrů velkých na půddě školy v Kyselce 1.jpg

Kolonie netopýrů velkých na půddě školy v Kyselce 2.jpg

Kolonie netopýrů velkých v Korunní Kyselce 1.jpg

Kolonie netopýrů velkých v Korunní Kyselce 2.jpg

Mládě netopýra velkého.jpg

Samice netopýra velkého s mládětem.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj