CZ | DE | EN

Neobvyklí zimní hosté

Na zhoršování klimatických podmínek a sníženou dostupnost potravy během podzimu a nástupu zimy v oblastech mírného pásma, reaguje řada druhů ptáků jednoduše tak, že se přesune na jih do klimaticky příznivějších oblastí. Naše fauna je v tomto období ochuzena o docela velké množství zvláště menších a hmyzožravých druhů ptáků. Nicméně podzimní a zimní migrace neprobíhá jen od nás na jih, ale i k nám se ze severu dostávají druhy, které v našich končinách v létě nenajdeme. Týká se to jak pěvců, například brkoslav severní (Bombycilla garrulus) či drozd kvíčala (Turdus pilaris), dravců – káně rousná (Buteo lagopus), tak i řady tzv. vodních ptáků.

Vodní ptáci nejsou skupinou taxonomickou (nejde o vzájemně příbuzné druhy), ale ekologickou, která je tvořena zejména zástupci z řádů vrubozobí, veslonozí, potápky a krátkokřídlí. Je pro ně typické přizpůsobení tvaru těla i nohou k plavání či potápění na úkor pohybu po souši a létání a samozřejmě také skutečnost, že potravu si hledají ve vodě. Právě jmenované skutečnosti jsou v zimním období pro vodní ptáky limitující – aby se nasytili, tak potřebují nezamrzlé vodní nádrže a toky.

Na území Karlovarského kraje jsou pravidelnými zimními hosty v severní Evropě hnízdící morčáci velcí (Mergus merganser) a kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo). Oba druhy se vyskytují v počtech desítek až stovek jedinců především na řece Ohři, přičemž k vidění jsou i přímo v centru Karlových Var u Chebského mostu. Pravidelně do našeho regionu zalétají i tisícihlavá hejna hus polních (Anser fabalis) spolu s husami běločelými (Anser albifrons), nejčastěji se s nimi setkáme na přehradní nádrži Jesenice u Chebu případně na okolních polích, kam zalétají na ozimy na pastvu. Méně častým zimním hostem je na Karlovarsku například hohol severní (Bucephala clangula) a naprosto výjimečně byla v Karlových Varech pozorována zimující labuť zpěvná (Cygnus cygnus) nebo husice nilská (Alopochen aegyptiacus).

V letošní zimě jsme se také dočkali jednoho neobvyklého hosta. U jezu v Kynšperku nad Ohří byla při letošním pravidelném sčítání vodních ptáků (Mezinárodní sčítání vodního ptactva – www.iwccz.wz.cz) pozorována samice morčáka chocholatého (Lophodytes cucullatus). Morčák chocholatý je severoamerickým druhem kachny, která obývá široké území jihu Kanady a téměř celé USA, jen vzácně se zatoulává jinam např. na Island či do Velké Británie. Jak se morčák chocholatý dostal až k nám, není jasné. Většina dosavadních případů jeho výskytu ve střední Evropě se však vysvětluje úniky z chovů zoologických zahrad nebo od soukromých chovatelů.

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

Použitá literatura a další zdroje:

www.biolib.cz, www.iwccz.wz.cz

Hudec K. a kol. (1972): Fauna ČSSR – Ptáci, díl I.

Foto: Petr Krása, Jan Matějů, Stanislav Wieser

Archiv

morčák chocholatý 2_foto J. Matějů.jpg

kormorán velký_foto P. Krása.JPG

labuť zpěvná_foto S. Wieser.JPG

morčák chocholatý 1_foto J. Matějů.jpg

samec morčáka velkého_foto S. Wieser.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj