CZ | DE | EN

Nenápadná vodní "kudlanka"

Pokud jste pozorně četli knížky o rozličných trampotách Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka, možná si vzpomenete na vodní „strašidlo“ jménem splešťule blátivá. Dnes vám představíme její štíhlejší sestřenici jménem jehlanka válcovitá.

Jehlanka válcovitá (Ranatra linearis) je dravá vodní ploštice s dlouhým tenkým tělem tři až čtyři centimetry dlouhým. Podobně dlouhý je trubičkovitý útvar na jejím zadečku. Není to žihadlo ani kladélko, jak by si snad mohl někdo myslet, nýbrž dýchací trubička tvořená dvěma k sobě těsně přiléhajícími žlábky a zakončená věncem jemných chloupků, které zabraňují, aby dovnitř pronikla voda. Jehlance tato trubička slouží stejně jako nám šnorchl a umožňuje jí dlouho bez pohybu čekat pod vodou na kořist.

Jehlanka se živí vším, co dokáže přemoci – drobným hmyzem, korýši, rybím potěrem nebo malými pulci. Na kořist číhá ve spleti vodních rostlin, kde je téměř neviditelná, a když se vhodný živočich přiblíží, zmocní se ho rychlým výpadem pomocí prvního páru nohou. Ty jsou podobně jako u kudlanky uzpůsobeny k uchvacování kořisti. Označují se jako lapací nebo též loupeživé končetiny.

Jehlanka válcovitá je poměrně běžným druhem zachovalých tůní a rybníků s bohatými příbřežními porosty vodních rostlin. Díky svému nenápadnému tělu však často uniká pozornosti.

Text a fotografie © Jan Matějů

Literatura

Sekora O., 1969: Brouk Pytlík. Albatros

Krejča J. & Korbel L. a kol., 2001: Velká kniha živočichů: hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Bratislava: Príroda.

Archiv

Jehlanka válcovitá, celkový pohled.JPG

Jehlanka válcovitá, pohled z boku.JPG

Jehlanka válcovitá na číhané.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj