CZ | DE | EN

Naši netopýři – sčítání v kraji

Netopýři jsou již od nepaměti stvoření opředená řadou legend a mýtů a v mnoha kulturách byli díky svému nočnímu životu a schopnosti létat ztotožňováni s duchy, bloudícími dušemi či upíry. Dnes již víme o životě netopýrů dost na to, abychom mohli s jistotou říci, že netopýři se nezamotávají lidem do vlasů a v našich zeměpisných šířkách také nežije žádný druh, který by se živil krví. Navzdory scénám z hororů většina u nás žijících druhů netopýrů nemá zuby dost silné na to, aby prokousla lidem kůži.

Mláďata netopýrů pijí mateřské mléko a netopýři tedy patří mezi savce (Mammalia) do řádu letounů (Chiroptera). Vyvinuly se u nich létací blány mezi prsty horních končetin a také blána mezi zadními končetinami a ocasem. Při letu se netopýři orientují pomocí tzv. echolokace – vydávají zvuky s vysokou frekvencí a orientují se podle toho, jak se tento zvuk odráží od překážek. Kromě tzv. echolokačního hlasu, který má tak vysokou frekvenci, že jej lidské ucho nezachytí, používají netopýři i hlasy komunikační, které bývají často slyšet za letních večerů v místech, kudy prolétají. Netopýři se živí převážně hmyzem, zejména brouky, můrami, či komáry.

Po většinu roku žijí samci a samice v oddělených skupinách, k páření dochází na podzim. Samice dokážou po spáření uchovat spermie ve svých pohlavních cestách až do jara, kdy teprve dochází k oplození vajíčka. Březost trvá u netopýrů 2 až 3 měsíce, většina druhů rodí jedno, vzácněji se vyskytují i 2 až 3 mláďata. V létě se samice s mláďaty sdružují do tzv. letních kolonií. Přes den odpočívají např. na půdách staveb či v dutinách stromů a v noci vylétají za potravou. Zimu přečkávají netopýři v hibernaci, kdy se výrazně zpomalí jejich metabolismus a teplota těla může klesnout až na 2°C. Kvůli kumulaci tepla vytvářejí některé druhy i tzv. zimní kolonie a časté je i zimování více druhů netopýrů na jednom místě.

K zimování si netopýři vybírají místa se stálou teplotou. V Karlovarském kraji se jedná především o stará důlní díla, šachty, staré sklípky, atd. Zima je také nejvhodnějším obdobím pro sčítání netopýrů. V posledních letech byly při zimním sčítání v Karlovarském kraji zjištěny následující druhy netopýrů:

netopýr černý (Barbastella barbastellus)*

– druh kriticky ohrožený; viz foto

netopýr severní (Eptesicus nilssoni)*

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)*

netopýr Brandtův (Myotis brandtii) – viz foto

netopýr vodní (Myotis daubentonii)*

– jeden z nejhojnějších druhů

netopýr velký (Myotis myotis)*

- náš největší netopýr, patří ke kriticky ohroženým druhům; viz foto

netopýr vousatý (Myotis mystacinus)*

netopýr řasnatý (Myotis nattereri) – viz foto

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)*

– náš nejmenší netopýr, vyskytuje se často v okolí lidských sídel

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)

netopýr ušatý (Plecotus auritus)*

netopýr pestrý (Vespertilio murinus)*

- zimuje ve štěrbinách skal a v poslední době se s ním také můžeme setkat v městské zástavbě, kde osidluje např. štěrbiny mezi panely; viz foto

*Tyto druhy jsou rovněž zastoupeny v přírodovědných sbírkách Muzea Karlovy Vary. Netopýra černého a netopýra rezavého můžete vidět ve stálé expozici na Nové louce.

Mgr.Kristýna Matějů

Archiv

Barbastella_barbastellus.JPG

Myotis_brandtii.JPG

Myotis_daubentonii.JPG

Myotis_myotis.JPG

Myotis_natereri.JPG

Vespertilio_murinus.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj