CZ | DE | EN

Naše koniklece

Koniklece (Pulsatilla) jsou vytrvalé, chlupaté, trsnaté byliny z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Vyrůstají z oddenku a vytvářejí přízemní růžici složených listů, ze které vyrůstá stonek s jedním květem a listenem. Květy, které mají zpravidla šest okvětních lístků opyluje hmyz. Většina u nás rostoucích druhů má květy světle až tmavě fialové. Bíle kvetou koniklec alpinský bílý (P. alpina subsp. austriaca, obr. 1) a koniklec jarní (P. vernalis, obr. 2). Koniklec alpinský bílý je celkem hojný na některých místech v Krkonoších, koniklec jarní se v České republice vyskytuje pouze na třech lokalitách. Jedna se nachází na Třeboňsku, další pak v okolí Bezdězu a v  Krkonoších. Plodem konikleců jsou ochmýřené nažky, které se mohou šířit pomocí větru. Všechny druhy jsou jedovaté.

Na území Karlovarského kraje můžeme najít dva druhy konikleců: koniklec otevřený (P. patens) a koniklec luční (P. pratensis).  Koniklec otevřený má – jak už název napovídá –vzpřímené nálevkovité fialové květy (obr. 3). Vykvétá obvykle v dubnu a listy jsou plně vyvinuty až ke konci kvetení či po odkvětu. Roste v suchých až mírně vlhkých porostech travin a také na okrajích lesů. U nás v kraji se vyskytuje pouze v Doupovských horách.

Koniklec luční u nás roste pouze jako poddruh koniklec luční český (P. pratensis subsp. bohemica). Typické jsou pro něj tmavě fialové válcovité až zvonkovité ohnuté květy (obr. 4), které se objevují v závislosti na klimatických podmínkách v období od března do května. Celá rostlina je bělavě chlupatá, listy jsou dobře vyvinuty již v době kvetení. Roste především v suchomilných porostech trav, na skalách, na okrajích lesů, apod. Na území České republiky se vyskytuje ve dvou oddělených oblastech: první zahrnuje severní, střední a východní Čechy, druhá pak Jižní Moravu. Na území Karlovarského kraje se vyskytuje ve středním Poohří, v podhůří Krušných hor a v Doupovských horách, kde je na Humnickém vrchu nejvyšší místo jeho výskytu v republice (700 m n. m). Na této lokalitě a na dalších místech v Doupovských horách byl také popsán výskyt kříženců koniklece otevřeného a koniklece lučního českého.

K dalším druhům konikleců, které se vyskytují na našem území patří koniklec velkokvětý (P. grandis, obr. 5), který se vyskytuje pouze na Moravě a roste na suchých slunných místech, např. ve stepích. Koniklec německý (P. vulgaris, obr. 6) je u nás nepůvodní a do české přírody se dostal ze  zahrad, kde je dosud pěstován jako okrasná rostlina. Všechny druhy konikleců jsou u nás zákonem chráněny a patří mezi druhy ohrožené (koniklec alpinský bílý), silně ohrožené (koniklec velkokvětý a luční) či kriticky ohrožené (koniklec otevřený a koniklec jarní). Důvodem jejich ohrožení je především to, že se jedná o rostliny atraktivní pro zahrádkáře. Zároveň jde o druhy, které ke svému přežívání potřebují dnes již málo používanou extenzivní pastvu ovcí a koz.

Použitá literatura a jiné zdroje:

Hejný S., Slavík B. (eds.): Květena Československé socialistické republiky 1, Academia Praha, 1988, www.biolib.cz, www.naturabohemica.cz

Mgr. Kristýna Matějů

 

Archiv

Obr. 1 koniklec alpinský bílý.jpg

Obr. 2 koniklec jarní.jpg

Obr. 3 koniklec otevřený.jpg

Obr. 4 koniklec luční.jpg

Obr. 5 koniklec velkokvětý.jpg

Obr. 6 koniklec německý.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj