CZ | DE | EN

Morčák velký

Morčák velký je nápadná původně severská kachna. Samci ve svatebním šatě mají kovově lesklou zelenočernou hlavu a černobílé tělo, hlava samic je hnědá až rezavohnědá s chocholkou na zátylku a tělo šedé na břiše světlejší. Výrazný je také jejich červenočerný vroubkovaný zobák připomínající chirurgickou pinzetu včetně zahnutého zoubku na konci. Morčákům slouží k snazšímu chytání kořisti, kterou jsou především drobné rybky asi do velikosti 10 cm. Mláďata se živí vodním hmyzem a drobnými korýši.

Dříve byl morčák v našich končinách pouze zimním hostem. Pravidelně jste mohli zimující morčáky zahlédnout na Ohři například u Stráže a Boče, později se začali objevovat a dnes již pravidelně zimují také v centru Karlových Varů. Pozorovat je můžete například při procházce po Drahomířině a Mattoniho nábřeží. Nezůstalo však jen u zimování. Morčákům se u nás zalíbilo, některé páry zde zůstaly a zahnízdily. Poprvé to bylo zaznamenáno květnu 2012 u Stráže nad Ohří. Hnízdících párů postupně přibývá, snad také díky velkým budkám, které byly na jejich podporu podél Ohře vyvěšeny. Morčáci se postupně šíří nejen na Ohři, ale i na její větší přítoky. V roce 2019 vyvedli mláďata na Teplé u Galerie umění a také v letošním roce se zde pár morčáků zdržuje.

Text a fotografie © Jan Matějů

Literatura

Hallfahrt T. (2012): Prokázané hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Ohři u Karlových Varů [Brutnachweis des Gänsesägers (Mergus merganser) auf der Eger bei Karlsbad]. Sluka 105-108.

Hudec K., Šťastný K. a kol. (2005): Fauna ČR, Ptáci Aves. Díl I. Academia, Praha.

NDOP (2020): Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. [On-line databáze; portal.nature.cz; cit. 2020-03-25.]

Archiv

Pár morčáků velkých, řeka Teplá u Císařských lázní, 19. 3. 2020.JPG

Samec morčáka velkého, řeka Teplá u Císařských lázní, 19. 3. 2020.JPG

Samice morčáka velkého, řeka Teplá u Císařských lázní, 19. 3. 2020.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj