CZ | DE | EN

Krásný vrch u Hroznětína

Zajímavá příroda včetně výskytu chráněných druhů není pouze výsadou rezervací. Pozoruhodná místa můžeme najít doslova za humny, často tam, kde bychom to ani nečekali. Jedním z takových míst je i Krásný vrch u Hroznětína, pouhých 10 km severně od Karlových Varů.

Pozornost upoutá Krásný vrch při pohledu na geologickou mapu. Těleso vrchu je tvořeno třetihorními čedičovými lávami, které v těchto místech pronikly skrz kaolinizované žuly karlovarského masivu. Žuly samotné jsou, kromě čedičové lávy, schované pod vrstvou rozmanitých třetihorních usazenin – především pískovců, přeplavených kaolínů, uhelných slojí a také sopečných tufů.  V polovině 60. let minulého století zde byl otevřen lom, ve kterém se kromě čediče těžil také kaolín, bentonit a překvapivě i uran. Ten byl těžen ze sedimentů zdejší uhelné sloje Josef, která byla touto surovinou během geologické historie druhotně obohacena. Celkem zde bylo v letech 1965-66 a 1968-71 vytěženo 202,7 t uranu.

Využití měla i výsypka lomu, do které bylo bohužel uloženo 5 tis. tun chemického odpadu pocházejícího z výroby Lindanu v tehdejším státním podniku SPOLANA Neratovice. Lindan je pesticid, který se používal a v některých zemích stále ještě používá především v zemědělství na ochranu rostlin a osiva proti hmyzím škůdcům, ale používal se třeba i v šamponech proti vším.  Lindan a látky z jeho výroby jsou pro živočichy včetně člověka toxické, a bohužel stále dochází k jejich vymývání z výsypky do vod Ostrovského potoka. Proto také nejsou tímto potokem napájené Ostrovské rybníky využívány k intenzivnímu rybářskému hospodaření.

Výše uvedený odstavec pravda není ideální pozvánkou k návštěvě lokality, o to zajímavější však je zjištění pozorného návštěvníka, který může v zatopeném kaolínovém lomu nedaleko paty výsypky spatřit chráněné raky říční, pozorovat užovku obojkovou nebo poslouchat podvečerní koncert našich největších žab, kriticky ohrožených skokanů skřehotavých. Vody jezírka v čedičovém lomu oživují hejna dnes již vzácných ryb slunek obecných, ale bohužel zde najdeme i exoticky vyhlížející lastury invazního druhu mlže, slávičky mnohotvaré. Na stráních nad jezírkem se s oblibou vyhřívají ještěrky obecné a v kolmých stěnách bývalého domu si staví svá hnízda řada druhů samotářských včel.

Text: Jan Matějů

Foto: Jan Matějů a Stanislav Wieser

Použité zdroje:

http://www.geopark.cz/hroznetin-krasny-vrch

http://arnika.org/lindan-gama-hch

http://www.diamo.cz/hajek

Archiv

Kalolinový lom Krásný vrch 1980.JPG

Krásný vrch.JPG

Kulovitá odlučnost vulkanických hornin - detail.JPG

Kulovitá odlučnost vulkanických hornin.JPG

Pohled na výsypku u Krásného vrch.JPG

Postupné zavážení bývalého kaolínového lomu.JPG

Sloupcovitá odlučnost vulkanických hornin.JPG

Zatopená jáma kaolínového lomu v pozadí Velká Jehličná.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj