CZ | DE | EN

Karlovy Vary a entomologie

Karlovy Vary a entomologie

Entomologie je jednou ze zoologických věd, jejímž objektem zkoumání je hmyz. Věda to není nijak okrajová, hmyz totiž zahrnuje většinu v současnosti známých živočichu na Zemi a jejich interakcí s člověkem je mnoho – od škůdců a parazitů až po užitkové druhy jako je včela medonosná či bourec morušový. Kořeny entomologie sahají až k Aristotelovi, který vědu o hmyzu pojmenoval – entomon = hmyz. Jak ale entomologie souvisí Karlovými Vary?

Spojitost je tu dvojí. První spojení Karlových Varů s entomologií souvisí s karlovarskými řemeslnými tradicemi konkrétně jehlářstvím. Zdejší jehlářský cech byl založen těsně před koncem 17. století a nabízel okolo dvou stovek výrobků, nejvíce se však proslavil v 19. století výrobou entomologických špendlíků. Cech sice zanikl v roce 1852, avšak ještě na začátku 20. století v lázeňském městě existovaly dvě firmy, které prodávaly své produkty po celém světě.

Druhá spojitost Karlových Varů a entomologie se pravděpodobně dovíjí od té první – „když už bylo k dispozici dostatek špendlíku, sbíral se hmyz, a aby to sbírání bylo zábavnější, tak si k tomu založíme i spolek.“ Takhle jednoduché to asi nebylo a ke vzniku spolku spíše přispěla větší koncentrace lékařů a vzdělaných lázeňských hostí, pro něž bylo studium přírody koníčkem. Nicméně faktem je, že 26. listopadu 1887 byl v Karlových Varech založen „Entomologisher Verein für Karlsbad und Umgebung“. U zrodu spolku stáli E. L. Frosch z Chodova, W. Bergmann a A. Hütner z Karlových Varů, prvním předsedou se stal E. Baumgärtl. Hlavními cíli, které si spolek stanovil, byly propagace entomologie, poznávání fauny Karlových Varů a okolí a také spolupráce a pomoc při ochraně lesních porostů a polních plodin napadených hmyzem.

Relativně početný spolek, již 10 let po svém vzniku měl 59 členů (lékaři, učitelé, továrníci, hoteliéři, řemeslníci i dělníci), se pravidelně každou první neděli a třetí pátek v měsíci scházel v Café Panorama, kde se konaly vědecké přednášky, demonstrace, určování a výměny sbírkového hmyzu. Entomologický spolek požíval podpory města i okresního hejtmanství ve výši 50 respektive 100 zlatých ročně, což využíval například k pořádání veřejných výstav či k vydávaní vlastních publikací v karlovarském nakladatelství Franieck’schen Buchdruckerei. Činnost spolku, který předčil spolky v mnoha větších městech a byl i mezinárodně znám, zanikla během druhé světové války a po válce již, také v důsledku odsunu německého obyvatelstva, nebyla obnovena.

V Muzeu Karlovy Vary se, kromě části sbírek členů toho spolku, dochoval také slavnostní prapor spolku, originální stanovy a několik publikací včetně autorského rukopisu „Fauna Karlsbad‘s“ Augusta Hüttnera. Část těchto sbírkových předmětů bude vystavena i v nově připravované stálé expozici muzea.

Text: Jan Matějů a Lukáš Svoboda

Foto: Archiv Muzea Karlovy Vary

Literatura:

Anonymus   1987: Před sto lety byl založen Karlovarský entomologický spolek. Lázeňský časopis 12: 15.

Anonymus 1908: Statuten des Entomologischen Vereines Karlsbad. Franieck’schen Buchdruckerei, Karlsbad.

Hüttner A. 1900: Fauna der Gross-Schmetterlinge des Karlsbader Gebietes. Franieck’schen Buchdruckerei, Karlsbad.

Koleška Z. 1971: Entomologická historie Karlovarska. Karlovarský lázeňský časopis 8: 13-14.

Archiv

Karlovarské entomologické špendlíky.JPG

Obal karlovarských entomologických špendlíků.JPG

Publikace Karlovarského entomologického spolku.JPG

Slavnostní prapor Karlovarského entomologického spolku.jpg

Rukopis publikace A. Huttnera.JPG

Stanovy Karlovarského entomologického spolku.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj