CZ | DE | EN

Karlovarské dvojče

Vřídlo a vřídlovec nejsou jediné geologické fenomény známé z Karlových Varů. V jejich blízkém okolí najdeme i zvláštním způsobem srostlé krystaly živce ortoklasu – tzv. karlovarská dvojčata.

Ortoklas je hojný jednoklonný minerál ze skupiny draselných živců – jedná se o hlinitokřemičitan draslíku (KAlSi3O8) s malým podílem dalších látek (Na2O, CaO, MgO a Fe2O3). Jeho tabulkovité nebo krátce sloupcovité krystaly bývají nejčastěji šedobílé, žlutavé či narůžovělé. Jen málokdy je ortoklas průsvitný či dokonce čirý. Vryp má bílý, hustotu 2,5 g/cm³ a tvrdost na stupni 6 Mohsovy stupnice. Ortoklas je podstatnou součástí kyselých hornin, zejména žul, syenitů či trachytů, ale i krystalických břidlic, především rul. V České republice se hojně vyskytuje v žulových pegmatitech například na Písecku, Liberecku, Karlovarsku a v okolí Velkého Meziříčí. Ortoklas je důležitou surovinou sklářského a keramického průmyslu, kde se využívá především pro výrobu glazur.

Srůsty krystalů živců, ale i dalších minerálů jsou v přírodě velmi časté a s ohledem na osy a roviny, podle kterých krystaly srůstají, jsou rozlišovány různé typy s růstových zákonů – jedním z nich je i tzv. karlovarský zákon odvozený ze struktury karlovarských dvojčat. V tomto případě jsou od sebe krystaly posunuty podle pravo-levé osy přičemž vertikální roviny jejich souměrnosti jsou rovnoběžné.

Karlovarská dvojčata byla poprvé popsána z Lokte Josefem Müllerem již na začátku 19. století. Byla též častým předmětem zájmu slavných mineralogů, kteří navštěvovali karlovarské lázně. Mezi jinými se jejich studiem zabývali například J. W. Goethe a hrabě K. M. Šternberg. V mineralogických sbírkách Muzea Karlovy Vary jsou karlovarská dvojčata hojně zastoupena, přičemž reprezentativní kusy můžete díky daru Dr. Zdeňka Macha vidět v naší stálé expozici. Pokud však toužíte po vlastním karlovarském dvojčeti, tak Vám doporučujeme se vypravit do okolí obce Hory či Lokte. Třeba budete mít štěstí a nějaké pěkné najdete.

Použitá literatura:

Svoboda a kol. 1983: Encyklopedický slovník geologických věd, Academia, Praha, 852 pp.

web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/ortoklas.html

Obrázky a fotografie

web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/ortoklas.html

Jan Matějů a archiv muzea

Archiv

Pravé (vlevo) a levé karlovarské dvojcče, lokalita Hory.jpg

Reprodukce Goethovy vlastnoruční kresby karlovarských dvojčat.jpg

Schéma karlovarského dvojčete.JPG

Schéma krystalu ortoklasu.JPG

Ukázky srůstů karlovarských dvojčat.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin