CZ | DE | EN

Jedinečný vodopád Doupovských hor

V Doupovských horách není vodopádů mnoho a nejsou nijak velké. Přesto zde najdeme jeden český unikát. Shodou okolností jde o nejmohutnější vodopád Doupovských hor. Nachází se na soutoku Lučinského a Svatoborského potoka, nedaleko osady Dubina v těsném sousedství křižovatky cest na Lučiny a Svatobor. V rámci České republiky se jedná o jedinečný případ, kdy k soutoku dvou vodních toků dochází ve společném vývařišti pod vodopády. Vodopád Lučinského potoka je vysoký asi dva metry a jeho průměrný průtok je kolem devadesáti litrů za sekundu. Vodopád Svatoborského potoka je vyšší – měří přibližně tři a půl metru, avšak průtok vody má jen třetinový.

Nejvyšší vodopád na území Doupovských hor je na bezejmenném levostranném přítoku Bublavy pod bývalou osadou Hora. Jeho výška je sedm metrů, není nepříliš vodný, protéká jím jen asi deset litrů vody za sekundu. Podobný průtok, avšak pouze čtyřmetrovou výšku má vodopád na bezejmenném levostranném přítoku Pstružného potoka, necelé dva kilometry severovýchodně od Svatoboru. Nevysoké vodopády, z části vzniklé nahromaděním balvanů v korytě, jsou i na bezejmenném přítoku Petrovského potoka nedaleko bývalého Petrova. Řadu drobných, často jen občasných vodopádů Doupovských hor, najdeme ve vysutých bočních údolích a stržích ústících do údolí Ohře, například u Kyselky či Radošova.

Text © Jan Matějů

Fotografie © Jaroslav Frouz, Jan Matějů a Stanislav Wieser

Literatura

Matějů J., Hradecký P. & Melichar V. (eds.) 2016: Doupovské hory. Česká geologická služba Praha, Muzeum Karlovy Vary, 545 pp.

Archiv

Lučinský a Svatoborský vodopád, 15. 2. 2021,foto J. Matějů.JPG

Lučinský a Svatoborský vodopád, 7. 2. 2021, foto J. Frouz.JPG

Soutok Svatoborského a Lučinského potoka při povodňovém stavu, 16. 1. 2011, foto J. Matějů.jpg

Radošovský vodopád – první stupeň, foto J. Frouz.JPG

Vodopád pod Horou,foto S. Wieser.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj