CZ | DE | EN

Jak to vidí hmyz?

K jaru neodmyslitelně patří rozkvetlé stromy a louky plné květů. Pojďme se nyní podívat na tyto jarní scenérie i z jiného pohledu. Primárním úkolem barevné záplavy květů je totiž přilákat hmyz, který si pochutná na nektaru a zároveň zajistí opylení. Hmyzí opylovači se orientují především zrakem. O složeném oku hmyzu slyšel v hodině přírodopisu asi každý, pouze autoři kreslených filmů pro děti tento fakt z estetických důvodů systematicky ignorují. Složené oko se skládá z několika tisíc tzv. omatidií (v závislosti na druhu hmyzu je jich v jednom oku přibližně 6 – 28 tisíc), přičemž každé z nich vnímá jen určitý malý výsek okolního světa a výsledkem je tedy mozaikovitý obraz (viz obr. 1). Hmyz má ve srovnání s jinými druhy živočichů nižší ostrost vidění, protože omatidia nedokáží zaostřit tak jako komorové oko obratlovců. Výhodou je však velké zorné pole a také rychlejší zaznamenání pohybu předmětů v zorném poli, což pomáhá dravým druhům hmyzu při lovu kořisti, ostatním pak při úniku před predátory.

Nejčastějšími opylovači jsou včely (u nás se jich vyskytuje přibližně 600 druhů). Většina druhů hmyzu vnímá barvy pomocí dvou světločivných pigmentů citlivých zpravidla v modré a zelené oblasti barevného spektra. V oku včely (ale také např. u motýlů) se nacházejí tři typy světločivných pigmentů, podobně jako u člověka. Včely mají fotopigmenty citlivé v oblasti modré, zelené a ultrafialové. Na rozdíl od nás tedy většina druhů včel nevidí červenou barvu. Barvy květů vidí jako modré, zelené a ultrafialové a v přechodných odstínech mezi těmito barvami. Včely tedy vnímají své okolí podstatně jinak než my a je pro nás dost obtížné si představit jak asi vypadá rozkvetlá louka očima včely. Zelenou barvu listí, která v jejich světě převládá, a také některé červené květy vidí včely achromaticky, tj. v odstínech šedi. Fialové květy vidí v přechodných odstínech ultrafialovo-modré. Růžovofialové a bílé květy mají pro ně patrně stejnou barvu - modrozelenou. Žluté květy vidí v závislosti na druhu rostliny buď jako zelené nebo jako ultrafialovo-zelené. Jako čistě ultrafialové vidí včely některé červené květy, např. květ vlčího máku.

To však není vše – ukázalo se, že rostliny mají na květech vzory, které jsou viditelné jen v ultrafialovém světle a pro člověka a většinu savců jsou tedy běžně neviditelné. Tyto obrazce nám přibližují ultrafialové fotografie rostlin (obr. 2). Obvykle se jedná o zvýraznění středu květu, kam je třeba přilákat opylovače (viz obr. 3), nebo jsou zbarveny pouze pohlavní orgány, ale mohou být také zbarvené i celé okvětní lístky (obr. 4). Ultrafialové fotografie různých druhů rostlin seřazené podle botanického systému můžete nalézt na http://www.naturfotograf.com/index2.html .

Vztahy mezi rostlinami a jejich opylovači jsou zajímavé i z evolučního hlediska. Kvetoucí rostliny a včely se na Zemi objevily přibližně ve stejnou dobu, tj. před 140, resp. 120 miliony let. Rostliny zřejmě zpočátku využívaly k opylování i jiné druhy hmyzu, např. brouky, které lákaly na nektar. Když se první druhy včel přeorientovaly na rostlinnou potravu a začaly jí sbírat i pro své potomky, využily toho rostliny a vytvořily si zvláštní orgán – květ. Nabízely včelám potravu výměnou za přenos pylu a zároveň s minimální ztrátou. Květ nebyl pro přežití rostliny nezbytný a tak bylo možno jej „obětovat“ opylovači. To jakou budou mít květy barvu, bylo závislé nejen na zrakových možnostech opylovačů, ale také na biochemických pochodech probíhajících v rostlinách při tvorbě květových barviv. Společná evoluce kvetoucích rostlin a včel je rozhodně zajímavá, i když ne zcela probádaná. Včely se od doby kdy se objevily poprvé příliš nezměnily, ale život na Zemi je díky nim rozhodně pestřejší.

Mgr.Kristýna Matějů

Použitá literatura a jiné zdroje: www.hmyz.net , J. Straka: Včely a evoluce barev květů, Vesmír 82, str. 509 (9/2003) http://www.vesmir.cz/clanek/vcely-a-evoluce-barev-kvetu

Archiv

Obr1 pohled složeným okem hmyzu.jpg

Obr2 pampeliška ve viditelném světle a na UV fotografii.jpg

Obr3 květ mochny - běžná a UV fotografie po digitální úpravě.jpg

Obr4 květ hortenzie v UV světle.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin