CZ | DE | EN

Jak si sviští sysli na golfovém hřišti?

V letošním roce proběl již 15. letní monitoring všech známých populací sysla obecného v České republice. Provádění monitoringu dlouhodobě zajišťuje Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V tuto chvílí máme za sebou terénní část monitoringu, v jejímž rámci jsme zkontrolovali téměř 40 lokalit rozesetých od Karlových Varů po Břeclav. Momentálně vyhodnocujeme sebraná data a ve spolupráci s regionálními garanty jednotlivých lokalit zpracováváme odhady početnosti a hranice osídlených ploch v jednotlivých koloniích. Kompletní výsledky tedy ještě nejsou k dispozici. Přesto jsou už teď některé věci zřejmé. Suché jaro a léto syslům pravděpodobně vyhovuje – u většiny populací byl zaznamenán vzestup početnosti.  Padl také rekord v počtu přímo pozorovaných syslů. Na letišti v Mladé Boleslavi – Bezděčíně jsme jich napočítali 454!

Dobré zprávy máme i pro příznivce nejzápadnější přirozené populace sysla obecného v Evropě – na golfovém hřišti v Olšových Vratech nedaleko Karlových Varů. V letech 2014 až 2016 byl počet syslů na této lokalitě odhadován na pouhých 8 až 15 jedinců a nepodařilo se jednoznačně doložit rozmnožování syslů. Místní populace se tak ocitla až na hranici vyhynutí.  V roce 2016 proto bylo na lokalitu vypuštěno 22 syslů pocházejících z chovů v Zoo Hluboká. V následujícím roce se snad vysazení jedinci rozmnožili, avšak opět nám chyběl jednoznačný důkaz. Proto bylo koncem července 2017 provedeno ještě jedno posílení zdejší populace. I v tomto případě bylo vypuštěno 22 syslů, tentokrát však pocházeli z chovů v Zoo Norimberk.

V letošním roce, jsme se již nechtěli spoléhat na pouhé sčítání dalekohledem a na lokalitě jsme koncem července provedli kontrolní odchyt. Během dopoledne se nám podařilo odchytit celkem 22 syslů – mláďat i dospělých. Velmi povzbudivě působí skutečnost, že mezi odchycenými jedinci bylo 8 dospělých samic, které měly v tomto roce mláďata. Na golfovém hřišti tedy můžeme počítat přinejmenším s osmi vrhy mláďat. Přinejmenším polovina zde žijících syslů našim pastem unikla, odhadujeme tedy, že jich letos na hřišti sviští nejméně padesát.

Text a foto: Jan Matějů

Popisky fotek:

1) Pohled na rozlehlou pláň letiště v Mladé Bolesavi – Bezděčíně, která hostí jednu z největších kolonií syslů v ČR. Foto J. Matějů

2) Rodinka syslů na stráži. Foto J. Matějů

3) Panáčkující sysli – napravo si povšimněte dospělé kojící samice. Foto J. Matějů

Archiv

Obr_1.JPG

Obr_2.JPG

Obr_3.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj