CZ | DE | EN

Hyality z Valče

Minerál hyalit je skelná odrůda opálu, která svým vzhledem připomíná zmrzlé kapky vody. Tento čirý minerál se vyskytuje ve tvarech ledvinitých, drobně hroznovitých, kuličkovitých a krápníkovitých, nejčastěji však jako povlaky a shluky na trhlinách a v dutinách hlavně čedičových i jiných hornin. Hyality vznikají jako produkty hydrotermálních procesů u zemského povrchu. Ke vzniku hyalitu dochází srážením horkých roztoků křemičitanů, čímž vzniká bezbarvá gelovitá hmota, která pak tuhne a dává vzniknout výše zmíněným roztodivným tvarům. Patří mezi polodrahokamy, ale vzhledem k tomu, že se jedná o relativně měkký materiál, se spíš než průmyslově využívá pro individuální šperkařskou výrobu.

Nejznámějším nalezištěm hyalitů u nás je lokalita u obce Valeč v Doupovských horách, která byla v roce 1992 vyhlášena přírodní památkou. Na rozdíl od dalších nalezišť v republice (např. okolí Kremže v jižních Čechách), kde se hyalit zpravidla nachází jen ve formě povlaků na různých jiných horninách, se zde dají nalézt také dokonalé hroznovité či kuličkovité tvary tohoto minerálu (viz obr.). Na Valči je hyalit vázaný na neovuolkanity třetihorního stáří a vyskytuje se na puklinách vyvřelin čedičového typu.  Navzdory tomu, že naleziště je zákonem chráněno a je zároveň na území vojenského újezdu Hradiště, musí stále odolávat nájezdům sběratelů. Lokalita je nalezištěm i dalších druhů minerálů, např. apatitu, aragonitu nebo staffelitu.

Mgr. Kristýna Matějů

Použitá literatura a zdroje:  Chráněná území ČR, svazek XI: Plzeňsko a Karlovarsko (2004), AOPK ČR

Archiv

Obr. 1 hyalit z Valče.jpg

Obr. 2 hyality jsou vhodnou surovinou pro šperkařskou výrobu.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj