CZ | DE | EN

Důvody ochrany Krušných hor

Krušné hory jsou po Šumavě nejbohatší oblastí na rašeliniště v naší republice, proto i ochrana těchto biotopů zde patří mezi hlavní priority. Na rašeliniště se váže i výskyt celé řady chráněných a pro tento biotop charakteristických druhů. K nejvzácnějším patří tzv.glaciální relikty, což jsou pozůstatky z poslední doby ledobé. Z rostlin patří mezi nejvýznamnější bříza zakrslá (Betula nana), rojovník bahenní (Ledum palustre), čicha černá (Empetrum nigrum), či rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Bohatá a specifická je i fauna bezobratlých živočichů, ať už je to výskyt řady druhů brouků, např.střevlíků, dále pak denních motýlů, např.žluťáska borůvkového (Colias palaeno), či pavouků a šídel, např.šídla rašelinného (Aeschna subarctica).

Pro zachovánítakto cenných biotopů je důležitá plošná ochrana území. Z tohoto důvodu jsou od roku 2007 Krušnohorská rašeliniště o celkové rozloze 11 224 ha zapsána mezi mokřady mezinárodního významu (Ramsar sites). Z původních krušnohorských lesů se do současné doby zachovaly jen zbytky. V ptačí oblasti z tohoto hlediska patří k nejzachovalejším území okolo Vápenky u Kovářské, oblast Jelení hory a vyhlášená maloplošná chráněná území Bučiny na Kienhaidě a Buky a javory v Gabrielce.

V prostředí krušnohorské paroviny mají své nezastupitelné místo louky a to zejména pak louky podmáčené a rašelinné. Na těchto biotopech patří mezi vzácné druhy prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylothiza fuchsii) nebo kosatec sibiřský (Iris sibirica).

zdroj: Agentura CHKO ČR, det.prac.Klášterec nad Ohří, více na www.nature.cz

Archiv

Žluťásek borůvkový (Colias palaeno).jpg

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii).jpg

Rašeliniště západního Krušnohoří.jpg

Lidé přírodě, příroda lidem.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj