Coje NATURA 2000 a ptačí oblasti.

Natura 2000 je soustavou chráněných území celoevropského významu, která byla vytvořena pro ochranu evropského přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti. Jejím cílem a posláním je chránit z pohledu EU ty nevzácnější a nejvýznamnější druhy rostlin, živočichů a stanovišť. Tato soustava je tvořena územími chráněnými na základě dvou směrnic EU: „Směrnice o ptácích“ vyhlašující ptačí oblasti a „Směrnice o stanovištích“ vyhlašující evropsky významné lokality. Obě společně tvoří soustavu NATURA 2000.

Ptačí oblasti (Special Protection Areas – SPA) jsou území např.rybníky či rybniční soustavy, vodní nádrže, mokřady, lesní komplexy nebo částečně zachovalé zemědělské krajiny v členských státech EU vymezená k ochraně vybraných ptačích druhů. Ptačí oblasti vyhlašuje vláda daného státu, která současně přebírá zodpovědnost za udržení silných a životaschopných populací ptačích druhů, pro které byla oblast zřízena.

Kos Horský (Turdus torquatus).jpg

Mapka Ptačích oblastí v ČR.jpg

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).jpg

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..

1   1

2017

NOVÝ ROK 2017

Všem našim příznivcům přejeme krásný nový rok a těšíme se na příští setkání s vámi na našich akcích a také v nové expozici, kterou budeme již brzy otvírat.

 

 

30   11

2016

otvírací doba v lednu

Jak budeme mít otevřeno, čtete v záložce PROBÍHAJÍCÍ.