CZ | DE | EN

Coje NATURA 2000 a ptačí oblasti.

Natura 2000 je soustavou chráněných území celoevropského významu, která byla vytvořena pro ochranu evropského přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti. Jejím cílem a posláním je chránit z pohledu EU ty nevzácnější a nejvýznamnější druhy rostlin, živočichů a stanovišť. Tato soustava je tvořena územími chráněnými na základě dvou směrnic EU: „Směrnice o ptácích“ vyhlašující ptačí oblasti a „Směrnice o stanovištích“ vyhlašující evropsky významné lokality. Obě společně tvoří soustavu NATURA 2000.

Ptačí oblasti (Special Protection Areas – SPA) jsou území např.rybníky či rybniční soustavy, vodní nádrže, mokřady, lesní komplexy nebo částečně zachovalé zemědělské krajiny v členských státech EU vymezená k ochraně vybraných ptačích druhů. Ptačí oblasti vyhlašuje vláda daného státu, která současně přebírá zodpovědnost za udržení silných a životaschopných populací ptačích druhů, pro které byla oblast zřízena.

Archiv

Kos Horský (Turdus torquatus).jpg

Mapka Ptačích oblastí v ČR.jpg

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj