CZ | DE | EN

Chroust obecný (Melolontha melolontha)

Chroust obecný je dnes, zvláště v Karlovarském kraji, nacházen jen zřídkavě. Dříve byl hojný a široce rozšířený. Jak uvádí gymnaziální profesor Bohumil Bauše ve svém Ilustrovaném přírodopise: „Je-li jim pohoda přízniva, rozmnožují se úžasně. Kde se chrousti sbírají na centy, slouží jako hnojivo nebo za potravu vepřům a drůbeži.“ A nejen to. Když nebylo zbytí, připravovaly se z nich i různé pokrmy.

Chrousti obecní patřili mezi významné škůdce lesních i ovocných stromů, kterým ožírali mladé listy. Škody působily i larvy okusující kořínky. Čas od času přicházely tzv. „chroustí roky“, kdy bylo chroustů mnoho. V dalším roce mohli být nepočetní nebo zcela vzácní. Je to proto, že vývoj chrousta obecného trvá obvykle čtyři vegetační sezóny a generace z různých let mohou být z mnoha příčin různě početné.

Před lety hojný brouk je překvapivě v entomologických sbírkách, včetně Muzea Karlovy Vary, zastoupen jen minimálně. Možná právě proto, že byl tak běžný. V Karlovarském kraji máme výskyt chrousta obecného doložen pouze staršími záznamy od Kraslic, Nejdku nebo Kyselky. Nověji byl zjištěn třeba u Stráže nad Ohří, Františkových a Mariánských Lázní a v Karlových Varech. Pokud byste chrousta na svých toulkách Karlovarským krajem potkali, budeme rádi, když nám pošlete informace o místě a datu jeho nálezu (mateju@kvmuz.cz).

Text a fotografie © Jan Matějů

Literatura

Bauše B. (1894:) Illustrovaný přírodopis tří říší. Alois Hynek, Praha.

Hanzák J., Moucha J. & Zahradník J. (1973): Světem zvířat. 5. díl. 2. část, Bezobratlí. Albatros, Praha.

Týr V. (2020): Soukromá databáze nálezů chrousta obecného v Karlovarském a Plzeňském kraji. Nepublikováno.

Archiv

Chroust obecný 1, Karlovy Vary, 21. 5. 2020.JPG

Chroust obecný 2, Karlovy Vary, 21. 5. 2020.JPG

Chroust obecný 3, Karlovy Vary, 21. 5. 2020.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj