Čedičová žíla Boč

Přírodní památka Čedičová žíla Boč se rozkládá 1,5 km západně od obce Boč u Stráže nad Ohří. Jedná se o významnou geologickou lokalitu nacházející se ve svahu na levém břehu Ohře. Na povrch zde vystupuje zhruba 15m mocná a 30-40 m vysoká žíla tvořená převážně nefelinitem (druh čediče), která je součástí přibližně 1km široké soustavy žil (tzv. žilníku) v pásu mezi Bočí a Stráží nad Ohří. Je zde možné pozorovat typickou sloupcovitou odlučnost čediče s vějířovitým uspořádáním šestibokých čedičových sloupů (obr. 1).

V okolí hlavní žíly tak vzniklo suťové pole s typickou vegetací, tzv. suťovým lesem tvořeným lípami, duby, buky a jasany (obr. 2). V podrostu je možné najít např. bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), hrachor jarní (Lathyrus vernus) či svízel vonný (Galium odoratum). Poměrně hojně se zde vyskytuje i ohrožený áron plamatý (Arum maculatum, obr. 3).

Ve zdejším suťovém poli byl také pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) či v okolí Stráže nad Ohří se často vyskytující kriticky ohrožená užovka stromová (Elaphe longissima). Běžně se zde vyskytuje holub doupňák (Columba oeneas), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) a žluna šedá (Picus canus). Trouchnivé kmeny stromů obývá roháček kozlík (Dorcus parallelipipedus, obr. 4).

Čedičová žíla Boč byla vyhlášena přírodní památkou roku 1960. Je veřejnosti přístupná, ale nevede k ní žádná přístupová cesta a výstup strmou suťovou strání je poměrně náročný. Je tedy lepší pozorovat tento útvar z vyhlídky na návrší na pravém břehu řeky Ohře u obce Korunní.

Použitá literatura a jiné zdroje: Chráněná území ČR, svazek XI: Plzeňsko a Karlovarsko (2004), AOPK ČR, www.prirodakarlovarska.cz, http://lokality.geology.cz/2049

Mgr. Kristýna Matějů

Obr. 1 detail sloupcové odlučnosti čediče - foto Lukáš Černý.jpg.jpg

Obr. 2 suťové pole a suťový les.jpg.jpg

Obr. 3 áron plamatý.jpg.jpg

Obr. 4 roháček kozlík.jpg.jpg

8   4

2017

20. dubna OTEVÍRÁME

..ve čtvrtek po Velikonocích se po dvou letech opět otevře MUZEUM KARLOVY VARY ve zcela novém kabátě.

3   4

2017

20. dubna OTEVÍRÁME

Nová expozice muzea Karlovy Vary se otevře návštěvníkům ve čtvrtek po Velikonocích!

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..