CZ | DE | EN

Příběh Grandhotelu Pupp

autor: Stanislav Burachovič

Výpravná publikace seznamuje s historií výstavby hotelu a o mnohdy složitém budování hotelu od baroka až po dnešek. Připomíná  osudy dynastie Puppů, jež v průběhu 200 let sehrála důležitou roli v dějinách karlovarské gastronomie a hoteliérství, zejména otce zakladatele Johanna Georga Puppa, jeho synů a vnuků ale i o žijících potomcích dynastie Puppů v Rakousku a Německu. 136 stran formátu A4

Publikace je v české, německé a anglické mutaci.

Kniha je v prodeji na pokladně muzea Karlovy Vary.

Prodejní cena 800 Kč

kniha Příběh Grandhotelu Pupp.JPG
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin