CZ | DE | EN

Prezentace archeologického výzkumu zaniklého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem

 

vydalo Krajské muzeum Karlovy Vary 2006, 48s.,

autoři Mgr. Jiří Klsák, archeolog Krajského muzea Karlovy Vary a kolektiv

Netradičně pojatá publikace je průvodcem po výstavě o archeologickém výzkumu zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem nedaleko Sokolova. Obsahově kopíruje informace, které přináší stejnojmenná výstava, u jejíž příležitosti byla vydána. Informuje o průběhu archeologického výzkumu a nalezených archeologických předmětech, jakož i zasazuje výsledky tohoto výzkumu do širokého dobového, ale i krajinného kontextu. Zároveň publikace uvolněnou formou přibližuje nezaměnitelnou atmosféru archeologické práce v terénu, když kombinuje odborné hledisko s lehce nadsazenými texty k některým doprovodným fotografiím, jejichž autorem je zkušený regionální fotograf Vladislav Podracký. Publikace nabízí celkem 48 stránek textu a fotografií, stránkování je provedeno v římských číslicích a řeckých písmenech. Vše v neobvyklém grafickém řešení, s prolamovanými deskami, mimo klasický formát, na kvalitním papíře. Pro to vše není publikace pouze běžným průvodcem po výstavě, nebo připomínkou archeologického výzkumu, ale aspiruje rovněž být kvalitním zbožím v knihovničce milovníka knižní kultury.

cena 70 Kč

Knihu lze objednat na sekretariat@kvmuz.cz.
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin