CZ | DE | EN

Med. Dr. David Becher, Hippokrates Karlových Varů

Jedná o sborník přednášek z balneologické konference v Karlových Varech jež se uskutečnila 21.října 2010. Statě jsou věnovány vzpomínce na slovutného karlovarského lékaře dr.D.Bechera, jež se v době baroka zasloužil o zásadní modernizaci karlovarské balneologie a jehož léčebné principy jsou uplatňovány dodnes.. Další statě pojednávají o nejaktuálnějších trendech moderní klinické balneologie, o níž má veřejnost jen minimální povědomost. Poblikace je doplněna řadou dobových obrázků.

Vydalo Muzeum Karlovy Vary v r.2010 v nákladu 150 ks

Prodejní cena 99,- Kč

Lze objednat nebo koupit na pokladně muzea.

 

sborník přednášek.JPG

stať sborníku.JPG

obsah sborníku.JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin