CZ | DE | EN

Med. Dr. David Becher, Hippokrates Karlových Varů

Jedná o sborník přednášek z balneologické konference v Karlových Varech jež se uskutečnila 21.října 2010. Statě jsou věnovány vzpomínce na slovutného karlovarského lékaře dr.D.Bechera, jež se v době baroka zasloužil o zásadní modernizaci karlovarské balneologie a jehož léčebné principy jsou uplatňovány dodnes.. Další statě pojednávají o nejaktuálnějších trendech moderní klinické balneologie, o níž má veřejnost jen minimální povědomost. Poblikace je doplněna řadou dobových obrázků.

Vydalo Muzeum Karlovy Vary v r.2010 v nákladu 150 ks

Prodejní cena 99,- Kč

Lze objednat nebo koupit na pokladně muzea.

 

sborník přednášek.JPG

stať sborníku.JPG

obsah sborníku.JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin