CZ | DE | EN

Krušnohorská paličkovaná krajka

autor: Vránová, Marie

Obsahem brožurky je popis vzniku a historie výroby paličkovaných krajek na česko-saské straně Krušných hor. Hovoří se o Barbaře Uthmann a její rodině, která tradiční výrobu povznesla a vymyslela řadu vylepšení, jež se používají dodnes. Popsané jou i typické vzory charakteristické pro tuto provenienci. Brožura obsahuje řadu dobových vyobrazení a ukázek krajek.

Vydalo Muzeum Karlovy Vary v roce 2005

formát A5

110 stran

vydáno v české, německé a anglické mutaci

prodej na všech pokladnách muzea Karlovy Vary

lze též objednat na adrese: sekretariat@kvmuz.cz

cena 45,- Kč

1.jpg

5.jpg

7.jpg

9.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin