CZ | DE | EN

Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji

autor: Lukáš Svoboda

Autor v knize zúročil dvanáct let bádání o historii Židů v Karlovarském kraji. První část textu se zabývá událostmi Křišťálové noci ve městech a vesnicích v Karlovarském kraji a příčinami, které vedly k tragédii místních Židů v listopadu roku 1938. Popisuje průběh pogromu ve Františkových Lázních, Chebu, Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Sokolově. Nechybí zde informace o perzekuci židovských obyvatel a ničení majetku Židů v dalších obcích v kraji.

Druhá část knihy seznamuje čtenáře s historií židovského osídlení v Karlovarském kraji, zvláště se zabývá osmi lokalitami, kde sídlily významné Židovské náboženské obce. Součástí publikace je i slovníček odborných výrazů a mapa kraje s vyznačenými obcemi, kde Židé žili nebo byli za druhé světové války internováni. Kniha byla vydána za finanční podpory Karlovarského kraje.

Vydalo Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, 2018

ISBN 978-80-87548-15-0

formát: 210 x 148 mm

rozsah: 158 stran

fotografie: Muzeum Karlovy Vary

Kniha Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji.jpg

Úvod knihy.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin