CZ | DE | EN

Karlovy Vary na přelomu tisíciletí.

Vylita,Břetislav-Klsák,Jiří-Burachovič,Stanislav-Dolina,Jaroslav:

381 s.

Reprezentativní publikace o Karlových Varech ve 4 kapitolách detailně informuje o karlovarských minerálních zřídlech, o archeologických nálezech na území města, o jeho dějinách a o přednostech lázeňské léčby. Odborné texty jsou psány čtivou a populární formou, takže oslovují široký okruh čtenářů. Kniha je bohatě ilustrována stovkami černobílých a barevných fotografií.
Dílo je vydáno v českoněmecké verzi.

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin