CZ | DE | EN

Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví.

Burachovič, Stanislav:

K.Vary, Státní okresní archiv 2000. 213 s.

Odborná monografie o starých i nových knižních dílech, která z nejrůznějších hledisek pojednávají o Karlových Varech. Publikace přináší detailní přehled a kritické hodnocení všech hlavních knih a autorů karlovarského písemnictví od středověku do současnosti. Spis je doplněn četnými obrazovými přílohami a bibliografií knižních historicko-vlastivědných prací o Karlových Varech z let 1902-1999.

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin