CZ | DE | EN

Karlovarské kalendárium 1325 - 2010

stručné dějiny Karlových Varův v datech

autoři: Stanislav Burachovič, Jan Nedvěd

Jedinečná publikace s bohatým mnohdy dosud nepublikovaným obrazovým materiálem přináší komplexní přehled hlavních karlovarských reálií od založení města až po ssoučasnost. Navazuje na letopisy zasloužilých místních kronikářů Lenharta, Loewa a Doroschkina. Kniha věnuje mnoho pozornosti regionálním osobnostem a také významným hostům Karlových Varů. Cenné je zachycení novodobých dějin od roku 1945 až do roku 2010. Obrazová příloha čítá na 150 čb fotografií.

vydalo Muzeum Karlovy Vary v r. 2011 v nákladu 500 ks

formát: 170 x 295 mm

Cena 90

Knihu lze objednat na sekretariat@kvmuz.cz nebo koupit na pokladně muzea. Neměla by chybět v knihovnách, archivech, muzeích a školách.

Karlovarské kalendárium.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin