CZ | DE | EN

Green Story – historie českého golfu

Green Story – Jedenáct příběhů z historie českého golfu

Vladislav Podracký a Lukáš Svoboda

Plzeň 2008, str. 190

Kniha se snaží přiblížit vývoj golfových hřišť v Karlovarském kraji, a to od historických počátků do současnosti. Právě u tří světových lázeňských měst jako byly Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně se začala budovat první veřejná hřiště, na kterých probíhaly i prestižní mezinárodní turnaje. V knize jsou prezentovány tato nejstarší hřiště formou jejich vlastního příběhu, který se autorům podařilo získat prostřednictvím archivních dokumentů, novinových článků, dobových publikací a svědectvím žijících pamětníků. Publikace popisuje i osudy hřišť vybudovaných po roce 1989, jejichž vznik je průvodním jevem budování nového demokratického zřízení. Pro lepší pochopení golfové problematiky jsou zde kapitoly věnující se historii světového golfu, historii golfu na území současné České republiky, golfovému vybavení, etiketě, pravidlům a nejběžnějším odborným golfovým výrazům. Součástí knihy jsou plánky a dobové a současné fotografie hřišť.

Kniha Green Story vznikla jako průvodní publikace stejnojmenné výstavy, která byla připravena Krajským muzeum Karlovarského kraje, Muzeem Karlovy Vary ve spolupráci se  Sdružením dětí a mládeže Horní Slavkov a Golfmuseum Regensburg. Odbornou pomoc při realizaci knihy a výstavy poskytl Ing. Prokop Sedlák, Česká golfová federace, Národní muzeum Praha, Státní okresní archiv Karlovy Vary, Městská muzea v Mariánských Lázních a Františkových Lázní, pamětníci a golfové kluby v Karlovarském kraji a ve Velké Británii. Kniha byla zařazena do prestižní knihovny Britského golfového musea Royal & Ancient Golf Club of St Andrews.

cena 190 Kč

Kniha je ke koupi na pokladně muzea na Nové louce v K.Varech nebo lze objednat na sekretariat@kvmuz.cz.

greenstory 001.jpg

greenstory 002.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin