CZ | DE | EN

Doupovské hory

autoři: Jan Matějů, Petr Hradecký & Vladimír Melichar (eds.)

Kniha Doupovské hory, vydaná Českou geologickou službou ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary, je vůbec první komplexní monografií, která shrnuje nejnovější poznatky o přírodě, krajině a dílem i o historii Doupovských hor. Kolektiv čtyřiceti autorů, specialistů z oblastí geologie, zoologie, botaniky a dalších, na ní pracoval po několik let.

Obrazově bohatě vypravená kniha s četnými boxy a množstvím příloh přináší na více než 500 stranách nejnovější informace z výzkumů za poslední desetiletí i pohledy do historie, či dokonce dávné geologické minulosti. Je určena jak laikům, tak odborníkům, kteří jistě ocení hojné odkazy na původní vědecké práce nebo obsáhlý místopisný česko-německý rejstřík s lokalizací a dalšími podrobnostmi.

Vydala Česká geologická služba a Muzeum Karlovy Vary, 2016

ISBN 978-80-7075-909-7 (Česká geologická služba)

ISBN 978-80-87458-11-2 (Muzeum Karlovy Vary)

formát: A4

rozsah: 547 stran

fotografie: Muzeum Karlovy Vary

Doupovské hory - titul.jpg

Doupovské hory - z knihy 1.jpg

Doupovské hory - z knihy 2.jpg

Doupovské hory - z knihy 3.jpg

Doupovské hory - z knihy 4.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin